9:20 SA
Chủ Nhật
21
Tháng Bảy
2024

TRỤC NGA_TÀU_XÃ NGHĨA TA - Nguyễn Nhơn

10 Tháng Bảy 201212:00 SA(Xem: 9226)

TRỤC NGA_TÀU_XÃ NGHĨA TA

 

Vừa rồi đọc tin Trùm Nga Putin đi Tàu, kế đến Trùm cu ba đi xã nghĩa ta, bỗng nhiên nghĩ đến tàn dư khối cọng sản còn sót lại hiện nay gồm các nước Tàu, ta, cu ba, cao ly hiện đang xáp lại tính chuyện gì?

Cao ly tuy có hỏa tiển nguyên tử mà dân đang đói mờ con mắt, lại thêm lãnh đạo chỉ là chú nhỏ “tướng đại” chớ không phải tướng thiệt nên tự thân còn lo chưa xong, chắc chưa tính chuyện gì được. Cu ba thì đang tính chuyện hạ “phiên gác hòa bình” là chính, việc viếng thăm vn xã nghĩa đáp lễ tiện thể kiếm thêm mớ gạo là phụ.Xem chừng chỉ có vậy. Chỉ còn xã nghĩa ta, tuy súng ống, phi cơ, tàu chiến lở thời nhưng dân số non 90 triệu, chắc khi cần đánh chác chắc cũng đở đần được.

Vậy thì Nga_Tàu_ Xã nghĩa ta thử tính lập TRỤC THẾ KỶ 21 xem chừng cũng tạo được bề thế, nhất cử tam tứ tiện:

1/ Con gấu Nga Putin đang gặp khó khăn vì dân Nga không ngừng gây khó dễ đòi cựu trùm phản gián “hạ phiên Tong Tong 3 nhiệm kỳ” và còn muốn làm nữa. Nay nếu lập “trục hoành tráng” lên làm minh chủ ắt nhờ mã ngoài hóa giải khó khăn bên trong.

2/ Tàu cọng thì được lưỡng lợi: Vừa hóa giải nguy cơ nội loạn, vừa có chỗ dựa đương cự thế bị Mỹ- Nhật-Phi bao vây.

3/ Xã nghĩa ta hụ hợ mà được lợi hơn hết: Nhờ màu mè giữ một chân trục, vừa thoát nguy cơ bị dân lật đổ, vừa được thêm chút đỉnh viện trợ quân sự, kinh tế cứu nguy chưa chừng.

Vậy, thử xem cái trục thế kỷ nầy có hoài thai, thành hình được không, lành dữ lẽ nào?

 

NƯỚC NGA HOÀNH TRÁNG ĐẠI SA HOÀNG

 

Giới truyền thông Tây phương lưu ý việc cựu trùm phản gián Putin lăm le đưa nước Nga trở về thời kỳ đen tối xô viết đã từ lâu. Nhưng nhiều người cải rằng: Dân Nga đâu phải là ngu, không bao giờ có thể trở lại thời kỳ đen tối xô viết độc tài toàn trị được. Nhưng ngày nay, khi Putin ngự trị nước Nga dến nhiệm kỳ thứ 3 thì thuật ngữ TÂN XÔ VIẾT

NGA hiện rõ lồ lộ. Các nhân sĩ có ảnh hưởng Nga đã công bố thơ ngỏ biện minh rằng: Nước Nga đang lừng lững trở về CHẾ ĐỘ ĐỘC TÀI TOÀN TRỊ. Putin đã làm sống lại bài Quốc ca Liên bang Xô Viết Nga và tìm cách tái phục vị Stalin. (1)

Hiện nay thì dân Nga bắt đầu biết sợ nên từng chập và từng chập biểu tình, cố gắng ngăn chặn bàn tay trùm Putin. Có lẽ vì vậy mà Putin đang đánh bóng lại hào quang Đại Sa Hoàng thuở trước để xu mị người Nga bình dân. Một mặt xáp lại với Tàu đỏ toan tính diễn trò Đại Sa hoàng Nga- Đại Hán Tàu để cứu nguy chăng?

 

ĐẠI HÁN TÀU GỒM THÂU THIÊN HẠ

 

Nếu như dại gian Putin gặp chống đối cá nhân, Tàu Cọng Cửu Vương cũng bị sao quả tạ dài dài. Năm ngoái, toàn quốc có 180 ngàn cuộc biểu tình lớn, nhỏ, có đổ máu hoặc ít hoặc nhiều.

Học giả Gordon Chang còn tố lên, bảo: Khi thống kê Tàu nói 180 ngàn, thực tế ít nhứt là gấp đôi. Cho nên ông mới xác quyết rằng:

 

Ngày nay làm cách mạng KHÔNG CẦN LÃNH TỤ và ĐẢNG ĐỐI LẬP MẠNH.

Đảng Cọng sản Tàu chắc chắn sụp đổ nội trong năm 2012.

 

Điều đó còn chưa ắt, nhưng thực tế là: Một trong cửu vương Ôn Gia Bảo phán:

" Đảng Cọng sản Trung Hoa là NƠI TẬP TRUNG THAM NHŨNG "

"Chuẩn" vương Uông Dương, Trùm đảng Quảng Đông, phát biểu trước Đại hội Đảng Tỉnh: " Đảng Cọng sản KHÔNG ĐEM LẠI HẠNH PHÚC cho nhân dân."

 

Cho nên Hồ Cẩm Đào có cặp kè Putin để một đàng làm Đại Sa Hoàng, một đàng làm Thiên tử Đại Hán cũng không phải là chuyện phong thần!

Một khi Đại vương Tàu sáp dzô Sa hòang Nga thì chú nhỏ Á nàm xã nghĩa tất phải theo làm "tà lọt", tức là cái dấu phết giữa hai cẳng Nga, Tàu.

 

Ố NÀM XÃ NGHĨA, DẤU PHẾT GIỮA CHỮ NHƠN

 

Trên thực tế, xã nghĩa ta chẳng qua là hình ảnh Tàu đỏ thu nhỏ hay nói khinh bạc hơn chỉ là An Nam Đô hộ phủ. Cho nên Tàu làm sao thì xã nghĩa ta bào hao làm vậy. Tàu bị dân biểu tình chống đối khắp nơi khắp chốn, ta thì cũng y như vậy.

Chỉ tính riêng mùa hè năm ngoái, 11 cuộc biểu tình tuy qui mô nhỏ nhoi, nhưng Ý NGHĨA THẬT LÀ TRỌNG ĐẠI. Nó báo hiệu TOÀN DÂN THỨC TỈNH. Ngày một, ngày hai sẽ tính sổ với đảng cướp sạch An nam.

Cho nên, nếu có vụ Trục thì dù Tàu phù không biểu, bầy cá tra Ba Đình cũng tự động xin vô. Để làm gì?

Để trước là dựa hơi Nga, Tàu để tồn tại như ngày xưa đã từng làm như thế, bất cố liêm sĩ và tiền đồ Tổ Quốc.

Nhưng mà ... ở đời thường có chữ nhưng mà...

 

Ở ĐỜI THƯỜNG CÓ CHỮ NHƯNG

 

Cái ý niệm lập trục dù cho có xúc tiến, vẫn không đi đến đâu, bởi vì ngày nay KINH TẾ HÓA TOÀN CẦU và DÂN CHỦ HÓA TOÀN CẦU ĐANG SONG HÀNH DIỄN TIẾN.

Cho nên bốn nước Cọng sản còn sót lại, dẫu cọng thêm một nước Nga bán độc tài thì trong trường kỳ vẫn không đương cự được trào lưu thế giới cuốn trôi, một khi nền kinh tế toàn cầu phục hồi sức mạnh, thúc đẩy công cuộc Dân Chủ Hóa Toàn Cầu tiến lên, bởi vì có học giả từ xưa đã nói: Dân chủ là Thiên Mệnh. (Démocratie est Providence)

Câu nói có vẻ tín ngưởng nhưng mà giải thích được bằng ... MÁY TÍNH ĐIỆN TỬ.

 

Thời VNCH, hảng IBM viện trợ cho hai "giàn" máy điện toán, mỗi giàn to bằng cả toa xe lửa. Một giàn đặt ở Tổng Nha Ngân sách để phục vụ về dân sự. Một giàn ở Bộ Tổng Tham mưu phục vụ nhu cầu quân sự. Điều hành phải có một đoàn chuyên viên từ lập phiếu xoi lỗ dưa dữ kiện vào máy cho chi tới kỷ sư kéo dây điện thành lập chương trình thật là phức tạp và chậm chạp.

Ngày nay, cái giàn máy điện toán đó rút lại thành cái LAPTOP nhỏ xíu, ai cũng gõ được và chỉ click một cái là thay đổi option khỏi chờ kỷ sư điện tử lập chương trình.

Tôi muốn nói về hiệu quả của cuộc CÁCH MẠNG TRUYỀN THÔNG ĐIỆN TỬ. Nhờ đó công cuộc Dân chủ hóa Toàn cầu diễn tiến thật nhanh.

 

CHUYỆN NƯỚC NHÀ

 

Tôi thường không ưa bàn chuyện đông tây, kim cổ, nhất là bình lựn về sách lược Nga, Tàu, Mỹ... Sở dỉ đôi hồi về Nga, Tàu là để nói rõ việc nước nhà.

Cho tới nay, các quí vị lão thành cách mạng và các đảng viên cs không đương quyền thường tự xưng là người "cọng sản chân chính và tiến bộ" vẫn tin rằng họ có thể vận động lần hồi cải biến chế độ cs toàn trị thành hệ thống xã hội như các nước Bắc Âu. Họ quên rằng các nước Bắc Âu gốc gác là TƯ BẢN nghiêng về khuynh hướng xã hội, chớ không phải thoát thai từ cs.

Các nhóm trí thức ngoài đảng như nhóm trí thức Đà Lạt thì cho rằng KHÔNG THỂ LÀM CÁCH MẠNG DÂN CHỦ được mà phải vận động đổi mới theo kiểu Gorbachev, Yetsin. Cho nên tôi mới kể lể về cái hậu quả độc tài di căn Putin như kể trên.

Con đưởng cải sửa không được. Con đường cải lương, đổi mới không xong. Vậy thì chỉ còn lại mỗi con đường: ĐƯỜNG CÁCH MẠNG DÂN TỘC.

Trong cuộc cách mạng Hoa Lài Ai Cập anh Weal Gonim có danh sách Email 400 ngàn địa chỉ. Anh click một cái, loan tin tập họp biểu tình đến 400 ngàn người. Chỉ cần tập họp mỗi đợt một vạn người tại quảng trường Tahrir, liên tục mười ngày thì độc tài Mubarak ngày nay ra tòa lãnh án chung thân.

Theo thống kê ngụy quyền vc, hiện tại trong nước có trên 3 triệu máy tính. Trong đợt biểu tình mùa hè năm ngoái, chỉ có nhóm "nhật ký yêu nước" đăng lời kêu gọi trên blog Nguyễn Xuân Diện và Danlambao nên thành phần tham dự chủ lực là giới trẻ Hà Nội-Saigon.

Năm nay, cuộc biểu tĩnh ngày 1/7 đông đảo các thành phần tham dự khác nhau, lác đác vài tu sĩ Phật giáo tham dự. Bạo quyền đánh phủ đầu tàn bạo, bắt bớ tràn lan.

Chỉ trong một tuần lễ, trong cuộc biểu tình ngày 8/7, tình hình biến chuyển khác hẳn. Về thành phần tham dự có một đột biến: LỰC LƯỢNG NÔNG DÂN VĂN GIANG. Đây là "Biểu Tượng" của một mặt trận mới trong cuộc chiến đấu chống bạo quyền cọng sản.

Về phía cường quyền bỗng trở nên "uyển chuyển", chỉ canh chừng chớ không đàn áp bắt bớ. Vấn đề nầy có thể lý giải được: Ngoại trưởng Mỹ Hilary Clinton sắp tới VN rồi, phải ra vẽ " tôn trọng nhân quyền" mới được! Cho nên, thiết tưởng lực lượng chiến đấu không thể vì vậy mà giải đãi được. Trái lại phải thừa cơ tập họp lực lượng lớn hơn, tấn kích mạnh hơn, nhất là trong dịp ngoại trưởng Mỹ có mặt ở Việt Nam.

Lúc nầy, cùng nhau hát lại bài XUỐNG ĐƯỜNG được rồi. Chỉ cần xác nhận rằng: Cọng sản là NGỤY QUYỀN KÌM KẸP NHÂN DÂN:

 

XUỐNG ĐƯỜNG, XUỐNG ĐƯỜNG

 

Đập tan mọi xích xiềng

Quyết kết đoàn tiến lên giành chánh quyền

 

Việt Nam, Quê hương ta

Sống nô lệ bảy mươi năm qua

Nào vùng lên, Thanh niên ơi!

Đất nước gọi vang nơi nơi

 

Vùng tiền phong,

Quyết võ trang tranh giành cuộc sống

Cầm tầm vong, cầm gạch đá

 

Dù tử sinh ta nào sá

 

GIÀNH LẤY CHÁNH QUYỀN VỀ TAY NHÂN DÂN

 

 

Nguyễn Nhơn

( Mùa hè XUỐNG ĐƯỜNG)

9/7/2012

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
08 Tháng Năm 2018(Xem: 19215)
Nhưng thật là bất ngờ, bất ngờ đến kinh ngạc, khi qua tài liệu đính kèm của tác giả Nguyễn văn Luận, chúng ta được biết kiệt tác của lịch sử này đã được hoàn thành bởi… một người.
26 Tháng Sáu 2024(Xem: 269)
người viết dành cho sáng tác một thái độ sống trong quá trình tìm lại cái self tích cực đã mất hoặc một thời quên lãng của mình.
25 Tháng Ba 2024(Xem: 1083)
Ba mươi năm cân đai áo mão, một tiếng thanh liêm, Hết nửa đời cửa khuyết sân chầu, vạn lời ca ngợi.
15 Tháng Ba 2024(Xem: 1277)
Một số tác phẩm của Tự lực văn đoàn cũng được phóng tác hay biên thành kịch hoặc biên thành tuồng cải lương tâm lý xã hội.
23 Tháng Giêng 2024(Xem: 1559)
Biên Hòa là đầu mối giao thông quan trọng của cả nước và là cửa ngõ quan trọng của Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam
04 Tháng Mười 2023(Xem: 2557)
Học sinh tiểu học trước năm 1975 được dạy Đức Dục, Công Dân Giáo Dục từ 2 giờ đến 2 giờ 30 phút mỗi tuần. Học sinh trung học, môn Công Dân Giáo Dục 2 giờ mỗi tuần.
08 Tháng Chín 2023(Xem: 2621)
Một bác sĩ chuyên khoa tim cho biết, nếu mọi người nhận được bài viết này gửi tiếp cho 10 người khác, thì ít nhất một mạng người sẽ được cứu sống.
05 Tháng Bảy 2023(Xem: 3003)
An Lộc đứng vững nhờ sự hy sinh trên cả tuyệt vời của các chiến sĩ Quân lực VNCH thuộc đủ mọi quân binh chủng, các đơn vị Tiểu khu và Chi khu những người lính Địa Phương Quân
22 Tháng Ba 2023(Xem: 3325)
Riêng thuế lợi tức liên bang, các chủ nhân công ty phải khấu trừ các loại thuế lợi tức theo luật định và gửi về cơ quan thuế IRS, cuối năm mỗi cá nhân ấy
13 Tháng Mười Một 2022(Xem: 5860)
Vì nơi này chứa một trong những chất có giá trị nhất trên thế giới , nên nó phải có những đặc điểm nhất định để các tổ chức hoàn toàn tin tưởng vào nó.
19 Tháng Tư 2022(Xem: 7754)
Vì thế, gia đình hòa thuận, bạn bè tốt là một trong những yếu tố quyết định tuổi thọ con người.
21 Tháng Ba 2022(Xem: 8009)
Đây là lý do tại sao người lớn và người cao tuổi luôn bị phát hiện đau tim hoặc tê liệt vào khoảng 5-6 giờ sáng. Trong tình trạng này, họ chết trong giấc ngủ.
19 Tháng Sáu 2021(Xem: 8568)
Xin viết lại bài này với lòng ngưỡng mộ, và biết ơn người phát minh ra "@", giúp Emails phát triển hoàn thiện như hôm nay.
10 Tháng Ba 2021(Xem: 9661)
Vì cuộc đời là những vòng tuần hoàn đáng quý của sinh mệnh, không ai luôn được và cũng không ai luôn mất, nên hãy biết sống để cho đi…
20 Tháng Chín 2020(Xem: 9746)
Vì quyền lợi của Hoa Kỳ và dấu hiệu dịu giọng của Trung Quốc như hiện nay có thể dẫn đến một cuộc thương thảo không?
28 Tháng Sáu 2020(Xem: 11279)
Cổ nhân có câu: "sinh, bệnh, lão, tử". Bốn giai đoạn này không ai có thể tránh khỏi. Chuẩn bị ứng phó với bệnh tật và tuổi già của mình
18 Tháng Tư 2020(Xem: 10553)
Người vào cỡi áo lau son phấn Trả cả vinh hoa lẫn đoạn trường
02 Tháng Sáu 2019(Xem: 13898)
Về đức hạnh, cả đời Ông luôn giữ vững 13 đức tính: ôn hòa, kín tiếng, ngăn nắp, quyết đoán, tiết kiệm, siêng năng, chân thành, công bằng, điều độ, sạch sẽ, tĩnh tại, giản dị, khiêm tốn
27 Tháng Hai 2019(Xem: 12798)
Tôi rất hy vọng những nỗ lực và thành quả của giới trí thức tỵ nạn Việt Nam như bộ Dòng Việt (GS Lê Văn), sách và bài viết về ngữ học, văn phạm, tự điển
16 Tháng Mười Một 2018(Xem: 15073)
Thế giới nín thở theo dõi sách lược của Tổng thống Mỹ Donald Trump + Quốc hội lưỡng viện Mỹ khi đẩy Hồ sơ Duy Ngô Nhĩ để bất ngờ "xé nách" TQ
11 Tháng Mười Một 2018(Xem: 19503)
Tào Tháo chính là một trong những nhà Chính trị – Quân sự kiệt xuất nhất trong lịch sử Trung Hoa.
11 Tháng Mười Một 2018(Xem: 15256)
Không cho người già ăn no bụng và ngon miệng là một điều đáng trách cả về lý lẫn về tình.
04 Tháng Mười 2018(Xem: 12782)
Ngày 2 tháng 4 năm 1972, Đại tướng Fred C. Weyand, Tham mưu trưởng Lục quân Hoa Kỳ và Thiếu tướng Verne L. Bowers, Phụ tá Tham mưu trưởng Lục quân ký thay Tổng thống ân thưởng
09 Tháng Tám 2018(Xem: 12710)
xưng vương xưng bá mà lại coi Mỹ là kẻ thù. Trung Quốc sẽ là mục tiêu số một mà Mỹ đang nhắm tới! Hãy chờ xem điều gì sẽ xảy ra!
21 Tháng Giêng 2018(Xem: 11914)
Hy vọng rằng tinh thần yêu nước của người Việt trong và ngoài nước sẽ được hướng dẫn đúng mục tiêu, thấy rõ chúng ta bị bọn bán nước cai trị
17 Tháng Mười Hai 2017(Xem: 13932)
Giải tội cho những người nầy, có nghĩa là họ có tội phải chết, nhưng giải đi cho xong để Diêm Vương khỏi mất công
29 Tháng Mười Một 2017(Xem: 16038)
Thùng giống nhau, nhưng đựng bên trong những thứ khác nhau thì số mệnh của nó cũng khác nhau.
29 Tháng Mười Một 2017(Xem: 13931)
Cho dù bạn thân thiện và cư xử đúng mực thế nào, bạn sẽ luôn phải đối mặt với những người không ưa mình và tìm cách dìm bạn đến hết mức có thể.
28 Tháng Hai 2017(Xem: 15404)
Trong niềm nhớ thương khôn nguôi về quê nhà của một người Việt Nam ly hương còn nặng tình hoài cổ
06 Tháng Mười Hai 2016(Xem: 10836)
ông sếp tôi ủng hộ tất cả những gì tổng thống đắc cử Trump làm, vì (ông) biết Tổng Thống Trump là người sẵn sàng làm tất cả mọi chuyện, miễn là đạt kết quả
06 Tháng Mười Hai 2016(Xem: 10899)
Biết đâu lịch sử sẽ tái diễn và dân chúng Trung Hoa thoát được nạn độc tài như dân chúng Liên Xô được hưởng cách nay đúng 25 năm.
21 Tháng Mười Một 2016(Xem: 11842)
“chính Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo đất nước vượt qua thời kỳ khó khăn sau chiến tranh,” còn theo đại tá Hà thì “Đảng chỉ còn vai trò kìm hãm xã hội thôi
12 Tháng Mười Một 2016(Xem: 10404)
Sao cũng được, miễn là không cắt cổ đổ máu khi thay đổi chính quyền. Bốn năm hay tám năm rồi cũng qua mau. Tâm bình, thế giới bình.
11 Tháng Mười Một 2016(Xem: 10986)
Sau những thất bại liên tục của đảng Cộng Hòa, tới lượt Dân Chủ phải thoát xác….
12 Tháng Sáu 2016(Xem: 11375)
đây là thiết bị dịch cả 2 chiều, nên nó cực kỳ tiện dụng, xóa bỏ đi mọi rào cản của ngôn ngữ.
12 Tháng Sáu 2016(Xem: 18291)
Con sông Đồng Nai đã đưa ta đến tỉnh Biên Hòa (hòa bình ở biên cương), một trấn đã được sáp nhập vào nước ta năm 1653. Khoảng đất này xưa được gọi là Đông Phố
30 Tháng Năm 2016(Xem: 13751)
Người Mỹ gốc Việt cũng có rất nhiều mà điển hình là ông Bùi Văn Phú hiện là giáo sư tại California sau khi tốt nghiệp UC Berkeley đã tham gia
20 Tháng Năm 2016(Xem: 14510)
Con Cháu chúng ta sẽ không còn cần bằng lái xe nữa và sẽ không bao giờ sở hữu một chiếc xe hơi.
09 Tháng Tư 2016(Xem: 10281)
"Nước Mỹ đã không hiểu được cuộc xung đột kém nghiêm trọng, đã không phô diễn đuợc năng lực tương xứng chống lại nó."
06 Tháng Tư 2016(Xem: 13919)
xin kính cẩn nghiêng mình trước vong linh của những Anh Hùng Liệt Nữ... vô danh, vĩnh biệt với muôn vàn tiếc thương!.
07 Tháng Giêng 2016(Xem: 16580)
25 Tháng Mười Hai 2015(Xem: 13442)
Xem lại những hình ảnh Sài Gòn xưa cũng có thể vừa để hoài niệm, vừa để trân quý một thời đại tốt đẹp mà
06 Tháng Mười Hai 2015(Xem: 11014)
ngót trăm người còn nán lại đến giờ phút chót để tận mắt ngắm nhìn hay tận tay sờ được nhiều giá trị văn hóa chỉ từng nghe nói
07 Tháng Mười Một 2015(Xem: 11902)
Medicare Advantage từ 15 tháng 10 đến 7 tháng 12 là lúc quý vị có medicare cần xem lại chương trình bảo hiểm sức khỏe quý vị đã lựa chọn
31 Tháng Mười 2015(Xem: 11829)
chỉ một nền Cộng hòa Tam quyền phân lập đơn sơ, khiêm tốn vẫn chỉ là “ một viễn tưởng “ ở ngày mai, nghĩ cũng thật là thảm cho Đất nước và Dân tộc!
24 Tháng Mười 2015(Xem: 11589)
Thành Phố Maribyrnong là thành phố đầu tiên trên toàn cỏi Úc Châu đã biểu quyết công nhận Cờ Vàng