4:37 CH
Thứ Tư
29
Tháng Mười Một
2023

CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH , CHÚNG LÀ AI ?

26 Tháng Bảy 201212:00 SA(Xem: 14236)

CÁC TH
 LC THÙ ĐCH , CHÚNG LÀ AI ?blank
  Bà con "Yêu Việt Nam" bị thế lực thù địch kích động từ Thái Lan ?

Lâu nay trên h thng truyn thông nhà nưc: tivi , đài , báo... luôn tuyên truyn chuyn các thế lc thù đch len li trong đi sng xã hi, kích động mọi người làm loạn, từ chuyện khiếu kin đt đai đến biu tình chng Trung quc... Thc ra cũng chưa ai biết được cái thế lc thù đch đó nó tròn méo ra sao. Chúng tôi xin giới thiệu bài viết sau đây trên mạng Facebook để bà con nhìn rõ và chỉ mt đim tên cái thằng thế lc thù đch đó nhé. 

CÁC TH LC THÙ ĐCH , CHÚNG LÀ AI ?

1. Đó là đám quan li cu kết vi nhau, t “cp cao” đến cp xã đ cưp đt ngưi ngưi dân. Loi thế lc thù đch này thi gian gn đây ni lên như ong, t thành th ti nông thôn, t min xuôi ti min ngưc, t đng bng, min bin ti min núi, t Nam ra Bc, t đa đu Móng Cái ti Mũi Cà Mau. Bn này làm mt hết nim tin ca ngưi dân vào đng, vào chính quyn nhanh nht, gây bc xúc và bn xã hi kéo dài nht, gây cho ngưi dân ni ut hn căm phn nht bi chúng không t mt th đon nào đ cưp bng đưc nhng tc đt chúng mun và chúng vô cm trưc nhng phng, khiếu ni chính đáng ca ngưi dân.
2. Đó là đám công chc làm  các cơ quan công quyn, quen thói “hành dân” hơn là phc v dân. Nhóm thế lc thù đch này ly tiêu chí “hành dân” là nim hnh phúc. Chúng nhan nh các cơquan công quyn: cp phưng, xã, qun huyn, s, b ngành, v.v… Chúng gây cho ngưi dân bc xúc, kh s, mun đưc vic phi mt tin (mà đáng ra không phi mt) nên làm suy gim nim tin ca ngưi dân vào đng, vào chính quyn…!!

3. Đó là “mt b phn không nh” đám quan li “chui” sâu vào h thng đng, chính quyn, các cơ quan đoàn th các cp. Nhóm này đa phn xut thân t “bn c nông”, nhưng sau khi lên làm quan, chúng giàu lên mt cách nhanh chóng và khng khiếp. Tài sn ít thì hàng vài chc t đng, nhiu thì trăm triu thm chí ti t đô la. Làm “quan ph mu” là phi chăm lo cuc sng cho dân, giúp ngưi dân có cuc sng n đnh, sung túc, nhưng chúng không bao gi dám chia skinh nghim hay dy dân làm giàu theo cái cách mà chúng giàu lên nhưthế!!! Nhóm này cũng thuc loi có hc, nhưng đa phn là hc rm, có bng tht, mt s có bng “đu”! Chúng dùng nhng đng tin kiếm đưc mt cách bt chính đ làm băng hoi các giá tr và đo đc xã hi. Phá hoi mt cách nhanh nht, làm xói mòn nim tin ca ngưi dân vi đng và chính quyn “sâu” và “bn vng nht”!!.

4. Đó là nhóm nhng k cm đu các tp đoàn kinh tế. Bn này ch chú trng vào vic làm suy yếu kinh tế đt nưc. Chúng làm cho đt nưc nhanh chóng đi vào suy kit, cuc sng ca ngưi dân ngày càng b bn cùng hóa. Lý thuyết ca bn này là không quan tâm nhiu ti chính tr, nhưng khi chúng làm cho kinh tế suy kit thì l thuc chính tr là ltt yếu!!. Lúc đó còn đâu là th din và sc mnh ca đng và chính quyn na!!

5. Đó là nhóm nhng k biên son ra các b Lut ca đt nưc. Bn này hc hành cao, thông hiu lut pháp quc tế và trong nưc. Chúng làm hi đng, chính ph bng cách son ra các b lut, các thông tư, ngh đnh, quyết đnh có nhng điu khon rt mơ h, có hi cho dân. Nhng b lut, thông tư, ngh đnh, quyết đnh này là nguyên nhân sâu xa gây ra nhng đau kh cho nhiu gia đình, nhiu ngưi dân lương thin, và gây ra nhng bn trong xã hi mà khó có th khc phc đưc trong mt thi gian ngn.

6. Đó là “mt b phn không nh đám quan li trong hthng t cp tnh đến cp phưng, bao gm c chính quyn, quân đi, b đi biên phòng, hi quân, công an phưng/xã, an ninh - không biết vô tình hay c ý - đã gây ra nhng nguy cơ tin v an ninh cho đt nưc. Nhóm“thế lc thù đch này” đã đ cho k thù tin len li, sng hàng chc năm vô tư không cn phép t nhng nơi him yếu như Cam Ranh, Vũng Rô, Tây Nguyên, v.v… coi bin ca ta như ao nhà, coi đt ca ta như rung vưn ca chúng. Chúng (vô tình hay c ý?) to điu kin thun li cho k thù truyn kiếp có cơ hi thun li tìm hiu, nghiên cu tâm tư, suy nghĩ, văn hóa, thói quen, đa hình đa lý ca ngưi Vit Nam ta, đến mc ti nhng nơi him yếu đó k thù thông tho như làng, như thôn, như t dân ph nhà nó. Đó là chưa k thế h F1 ra đi ngày càng nhi nhiu tnh/thành ph trong c nưc. Th hi khi có chiến tranh như năm 1979, quân đi ca k thù truyn kiếp tràn sang, nhng “chuyên gia” nông nghip, ngư nghip, khai khoáng này có thành ngưi ch đim, dn đưng cho quân đi ca chúng đ đi giết dân ta không???.

7. Đó là nhng k bi bút nhan nhn khp nơi. Nhng thế lc thù đch này tuy có hc cao, hiu rng, có k là TS, GS, PGS, đi khp mi nơi, s kin nào cũng có mt nhưng lương tâm ca chúng thì vng mt đnh kỳ. Chúng chuyên đưa tin ba đt hoc sai s tht, không phn ánh đúng thc trng cuc sng ca mi tng lp nhân dân. Chúng ru ng, làm cho đng, chính ph, nhà nưc luôn nghĩ rng cuc sng ca ngưi dân dưi s lãnh đo sáng sut ca đng, s “tn tâm vì dân” ca nhà nưc mà cuc sng ca ngưi dân đưc sung sưng, thuc nhóm ngưi “hnh phúc” cao trên thế gii. H qu là cuc sng ca ngưi dân kh cc, lam lũ nhưng nào ai biết đến!!

8. Đó là nhóm nhng k đi din cho nhà nưc, cho chính ph nưc ngoài. Đáng lý chúng phi tn tâm lo vic nưc vic dân nhưng thay vào đó chúng đi buôn lu sng tê giác, kim cương, vàng, đô la, v.v… Nhóm thế lc thù đch này có thành tích bôi tro trát tru vào mt đng, nhà nưc, chính ph nhanh nht và rng rãi nht, khp năm châu bn bin.

9. Đó là “mt b phn không nh” các “CAC” (công an chìm) và ni, nhng k sn sàng vùi dp lòng yêu nưc chính đáng ca ngưi dân. Chúng thn nhiên đp vào mt ngưi dân gia ban ngày, gia hàng chc, hàng trăm ng kính camera ca các phóng viên trong và ngoài nưc khi h biu t lòng yêu nưc. Chúng không cn biết đến Hiến pháp là gì. Mt công dân nào đó ch cn “ho he” đòi quyn Hiến đnh là chúng xut hin, không t mt th đon b i, bn thu nào (k c ném phân vào nhà h) đ đe da buc mi ngưi phi t b quyn chính đáng mình. Bng vic đưa ra lý thuyết: “mi vic ln bé đã có đng và Nhà nưc lo, không vic gì đến chúng bây”, nhóm thế lc thù đch này trc tiếp trit tiêu ý chí ca ngưi dân, làm gia tăng ni s hãi thưng trc trong mi con ngưi (b tù đày hoc b đánh đp, hoc mt hết phương kế kiếm ăn nuôi v/chng con…), t đó chúng làm cho ngưi ngưi, nhà nhà tr nên “vô cm”. Bi vy, khi ra đưng, nhìn thy đánh nhau thì “đã có đng, nhà nưc lo không phi vic ca mình”; nhìn thy tai nn giao thông cũng đã “có đng, nhà nưc lo”… Ri mai kia khi bn bành trưng TQ sang như năm 1979, lúc đó ai cũng “đã có đng và nhà nưc lo” thì còn gì là rung vưn, xã tc na!

10. Đó là đám quan li ngi trên các pháp đình x án. Bn thếlc thù đch này có “chiêu” đi trng thay đen, ăn tin hi l trng trn ca nn nhân hoc nhng ngưi thưa kin. Chúng hi đng và chính quyn bng cách làm suy gim nim tin ca ngưi dân vào công lý, vào pháp lut. Tng ngày, tng gi chúng to cho ngưi dân thy rng đt nưc “Chính quyn ca dân, do dân, vì dân” dưi s lãnh đo sáng sut ca đng không có s hin din ca pháp lut, ca công lý, mi ngưi dân không đưc bình đng như nhau trưc pháp lut. Bn này cũng gián tiếp làm gia tăng nhiu lon và bo lc xã hi, gây ra tình trng ngày càng nhiu k giết ngưi, côn đ đánh ngưi vô c, trm cưp, hãm hiếp… bi tng ngày tng gi chúng to cho mt b phn ngưi dân, đc bit là thanh niên, thiếu niên có suy nghĩ đơn gin rng: c đánh ngưi, c giết ngưi, c trm cưp, nếu b bt thì chy tin là án pht s đưc gim nh, s đưc “ân xá” ra tù sm.

11. Đó là nhng “chú công an nhân dân” x lý công vic bng cơ bp nhiu hơn là bng trí tu! Nhóm thế lc thù đch này có nhng “tuyt chiêu” mà ngưi dân ai cũng s, đến ni khi làm vic vi chúng bây gi ai cũng phi cnh giác, không đi mt mình!. Bn này có th “biến mt ngưi sng thành mt xác chết” ch sau vài phút “lp biên bn”, hoc t va đu vào gy, t đp đu vào tưng chn thương s não mà chết!!” hoc nh hơn thì đi bnh vin cp cu. Chúng là nhng k côn đ núp dưi bóng “công an nhân dân”, “dân phòng”. Đám này hc hành thp kém, nhưng đưc cái vai u, cơ bp n nang! Chúng h uy tín ca đng bng cách núp dưi bóng đng (đ làm nhiu vic ác vi nhân dân) bi khi nhìn k trên trán chúng thì hu hết (khong 90-95%???) đu thy hin lên hai ch “đng viên”! Chúng coi dân như k thù không đi tri chung. Chúng đánh ngưi dân (k c nhân viên/nhà báo ca chính phđi thi hành công v) gia thanh thiên bch nht, không s các ng kính ghi hình. Chúng làm nhng vic mà ngay c đến my con chó nghip vdo chúng hun luyn cn thn còn không dám làm, quay lưng b đi. Chúng th hin mt th văn hóa ca “by sói”. Khi thy ngưi dân chúng nhy vào xâu xé th hin cơn cung khát máu, cơn thèm khát đưc đánh ngưi như nhng chiếc lò xo b nén, nay gp dân nó bt lên. Chúng đánh c ph n, đá thng vào bng ngưi ph n ngay c khi chđã b đng bn ca chúng khóa tay. Loi thế lc thù đch này gây căm phn cao đ trong dư lun qun chúng nhân dân. Chúng hi đng, hi chính quyn bng cách chng minh cho nhân dân, cho thế gii thy rõ bn cht ca chế đ do đng lãnh đo đã thay đi hoàn toàn, nhà nưc không còn là ca dân, do dân, vì dân na!!.

12. Đó là bn “mãi l” trên khp các no đưng ca T Quc. Chúng ngang nhiên chn xe ô tô đang lưu thông trên đưng đ vòi tin mãi l, đến mc mà báo chí ca chính ph phi gi chúng là bn “cưp cn”. Loi thế lc thù đch cũng thuc nhóm ít hc. Bn này ngoài vic gây bc xúc cho xã hi, góp phn làm suy gim nim tin  ngưi dân nhanh nht thì chúng còn góp phn làm gia tăng nghèo đói cho ngưi dân do chúng gián tiếp gây tăng giá vn chuyn hàng hóa, giá cưc vn chuyn hành khách…. Bên cnh đó, Chúng cũng “đánh” vào “hu bao” ca Nhà nưc thông qua vic gián tiếp làm cho HTCS giao thông nhanh b xung cp bi tình trng xe ô tô quá ti lưu thông dày đc trên đưng hàng ngày mà chúng b qua do đã ăn mãi l. Đôi khi chúng cũng là nhân t gây bc xúc cho ngưi dân, là ngòi n cho nhng cuc “t tp đông ngưi!” đ phn đi v th văn hóa cư x ca chúng dành cho ngưi dân.

13. Đó là nhng k lưu manh, côn đ. Nhóm này có mt b phn là nn nhân ca nhiu nhóm thế lc thù đch khác. Chúng hc vn thp, không công ăn vic làm, sng chuyên ngh trm, cưp, đòi n thuê. Đc đim d nhn biết nht là chúng thưng ct trc đu, xăm tr đy tay, đy mình nhìn rt gm ghiếc. Chúng ly vic đánh ngưi làm thích thú, giết ngưi không ghê tay. Nhóm thế lc thù đch này gây nhiu lon xã hi, gây hoang mang cho ngưi dân, đem li cho mi ngưi dân đang sng trong “Thiên đưng xã hi ch nghĩa” mà c nơm np lo s, không biết hôm nay ra đưng có b chúng đánh không nếu nh có b va qut xe??? ….

14. Đó là mt b phn nh  “thưng tng kiến trúc” vn kiên đnh theo mt th ch nghĩa đã chết và “thi ra” hơn 20 năm nay ngay ti nơi nó đưc sinh ra làm nn tng phát trin đt nưc, đt sphát trin ca đt nưc như xây mt căn nhà cao tng trên mt đm ly. Đt nưc càng ngày càng lún sâu vào các loi nhiu lon xã hi và các loi khng hong: khng hong v đưng li phát trin đt nưc, khng hong lãnh đo, lãnh t, khng hong nim tin, khng hong vic làm, khng hong kinh tế, khng hong tha các loi phí, thuế đánh vào túi tin ca ngưi dân đa s là nghèo.... H qu là sc mnh tng hp ca cmt dân tc b suy gim nghiêm trng, đến mc mà có th dn đến (hoc đã hin hu) nguy cơ mt đt nưc có gn 90 triu dân nhưng không th“hiên ngang” trưc k thù truyn kiếp (Trung Quc) như mt đo quc hơn 3 triu dân sng sát cnh nó, vn dĩ đưc coi là đt ca nó (Đài Loan).

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
27 Tháng Mười 2023(Xem: 313)
Đừng bắt những đứa trẻ yêu nước khi chúng chưa biết yêu bản thân mình. Đừng bắt những đứa trẻ yêu nước khi người lớn không yêu nước
27 Tháng Mười 2023(Xem: 303)
"khu rừng bê tông", sẽ không ai có thể nói rằng dưới mặt nước là một thành phố xinh đẹp đã tìm ra cách để sống với thiên nhiên.
22 Tháng Tám 2023(Xem: 703)
Hào quang lịch sử, vinh quang quá khứ, dân tộc anh hùng, bốn nghìn năm văn hóa...... sẽ chỉ là một thứ huy chương cũ kỹ treo trên tường một căn nhà đã dột nát
18 Tháng Tám 2023(Xem: 620)
tôi không thể nhận ơn huệ từ kẻ khác, nhưng tôi đã trên con đường trở về nơi chốn của mình: tôi là người Việt.
09 Tháng Tám 2023(Xem: 564)
Ngoài phố, gió bắt đầu lạnh, từng tốp học sinh chạy tập thể dục rầm rập trên vỉa hè, những chiếc áo khoác thêu cờ quốc gia ở sau lưng. Và Tony biết, sau lưng của mỗi công dân luôn là một Tổ quốc.
01 Tháng Sáu 2023(Xem: 1219)
Các anh hãy làm nhạc hay hơn nó, có tài năng hơn nó để vĩnh cửu như nó … Dèm pha, mai mỉa, xúc phạm nó vô nghĩa! Nó càng bất tử
27 Tháng Tư 2023(Xem: 1096)
đoàn kết với nhau vì những mục tiêu lớn, mà trước mắt của chúng ta là những vấn đề phải đối phó như chủ quyền của đất nước
08 Tháng Ba 2023(Xem: 1387)
trực tiếp góp ý nhẹ nhàng trong tinh thần xây dựng để hội đoàn càng ngày càng phát triển tốt đẹp hơn, thay vì mình đứng bên ngoài cứ chê trách.
13 Tháng Mười Một 2022(Xem: 1835)
Và chúng ta thương được nhau, nhìn nhau mà cảm thông ... cũng là một cuộc tu hành vĩ đại.
31 Tháng Mười 2022(Xem: 2034)
Sống sót sau chiến tranh là một điều may mắn, nhưng nhiều khi tôi nghĩ, sống sót để làm gì mới là điều đáng nói, phải không anh?
26 Tháng Bảy 2022(Xem: 2003)
Và nguyên nhân chính của mọi thảm trạng trên đất nước ngày nay là cơ chế độc tài CS. Do đó, thay đổi mà Việt Nam cần là thay đổi cơ chế CS đang thống trị
22 Tháng Bảy 2022(Xem: 2113)
Một động tác nhỏ nhưng rất văn hoá và nhân văn, một hình ảnh cao đẹp hết sức, phải đáng trân trọng và phổ biến trong xã hội ngày nay
27 Tháng Năm 2022(Xem: 2602)
những kẻ có những cái đầu to quá khổ nhưng bộ óc không chỉ teo bé mà còn chứa đầy những thứ giống hệt thứ cám mà người Thái sản xuất ở Việt Nam.
24 Tháng Năm 2022(Xem: 2474)
Cuộc sống này ta tạo nên nó chỉ mười phần trăm, còn chín mươi phần trăm là tùy thuộc cách ta tiếp nhận nó!
06 Tháng Năm 2022(Xem: 2860)
hình ảnh qua sự sụp đổ đầy oan khiên , vô lý của 1 chế độ hoàn toàn chính đại, hoàn toàn oai hùng...
29 Tháng Tư 2022(Xem: 2165)
Buổi lễ chấm dứt vào hồi 17 giờ 50 phút và mọi người đã rời khỏi dinh Độc Lập dưới cơn mưa đầu mùa nặng hạt và mây đen giăng phủ cả bầu trời…
22 Tháng Tư 2022(Xem: 2515)
Ps: Bài học này thật sự quan trọng trong cuộc sống chúng ta. Những điều chân thành từ tấm lòng của bạn không phải ai
19 Tháng Tư 2022(Xem: 2597)
chỉ biết thật đau trong lòng. Cây viết dường như đã hết mực Những ngón tay bấm máy run run.
21 Tháng Ba 2022(Xem: 2507)
Người hạnh phúc nhất không phải là người có tất cả những thứ tốt nhất. Họ chỉ trân trọng mọi thứ mà họ có.
01 Tháng Hai 2022(Xem: 2705)
Trước giờ vẫn nghe câu “Thắng làm vua, thua làm giặc” và “Kẻ thắng viết nên lịch sử”, nhưng chưa từng thấm thía nó như lúc này!
25 Tháng Giêng 2022(Xem: 2987)
Chúc mọi người ai là chủ nợ thì đòi được đầy đủ. Ai là con nợ thì trả trong hoan hỉ. Cả nhà cùng vui nhân dịp xuân về.
18 Tháng Giêng 2022(Xem: 2852)
Vậy là Trung Quốc đã cướp Hoàng Sa của chúng ta gần nửa thế kỷ. Xem lại ảnh này lần nào cũng rưng rưng
16 Tháng Giêng 2022(Xem: 3107)
Mấy chục năm nay, ở Việt Nam người ta bỏ tiếng Nga để quay sang học tiếng Anh nhưng càng học tiếng Anh thì lại càng ra tiếng... U
21 Tháng Mười Một 2021(Xem: 3834)
Đã đến lúc phải tôn vinh đúng mức các thầy cô giáo, đặc biệt là ở bậc tiểu học, trả lương xứng đáng, và dĩ nhiên phải sàng lọc để chọn đúng những người
15 Tháng Chín 2021(Xem: 3742)
Hãy biến mỗi ngày thành một ngày có ý nghĩa và tràn ngập niềm vui; hãy lưu lại cho thế hệ sau những điều tốt đẹp.
29 Tháng Tám 2021(Xem: 3949)
cụ Biden dĩ nhiên sẽ là người chịu trách nhiệm đầu tiên. Nhưng tất cả những người đã bỏ phiếu cho cụ sẽ liên đới chịu trách nhiệm trước lịch sử
29 Tháng Tám 2021(Xem: 4093)
Đủ rồi các bạn hỉ? ! Xin tạm biệt. Xin lắng chúc lòng thương nhớ quê hương đã mầt và thương xót cho đất nước và người dân A Phú Hản xa xôi kia.
27 Tháng Bảy 2021(Xem: 4595)
Chúng ta thật sự chỉ còn có thể trông cậy vào nhau để sống còn trong trận cuồng phong Covid này. KHÔNG CÒN AI KHÁC!
26 Tháng Bảy 2021(Xem: 4287)
từng dòng người tháo chạy khỏi Sài Gòn. Bởi Sài gòn không còn đủ sức cưu mang họ.... Sài gòn bệnh nặng rồi.
21 Tháng Bảy 2021(Xem: 3754)
Xin đừng vì cảm xúc nhất thời hay vì lấy thành tích cho phong trào của hội nọ hội kia mà tổ chức ra những việc không có giá trị và lãng phí tình cảm thực sự của người dân như vậy nữa.
18 Tháng Bảy 2021(Xem: 3411)
phần ăn giấm giúi cho nhau dưới gầm bàn quyền lực. Tuổi trẻ đó, thời đại đó, sẽ không khác gì dành cho loài dã thú.
08 Tháng Sáu 2021(Xem: 4130)
Nếu bạn muốn mối quan hệ của mình thành công, hãy luôn nhớ mang theo sự tử tế và vị tha. Chắc chắn, sẽ có rất nhiều thách thức phải đối mặt và vượt qua
18 Tháng Tư 2021(Xem: 5273)
Toàn thế giới không có một chính quyển dân chủ tiên tiến nào mà phải quản tri đất nước sau hàng rào sắt thép hay đít của những người lính chiến
10 Tháng Ba 2021(Xem: 5373)
Một đứa trẻ sinh trưởng và lớn lên trong gia đình khoan hậu, thiện lương cũng sẽ mang trái tim hiền lành, nhân duyên tốt,
26 Tháng Hai 2021(Xem: 5537)
Nên, đĩa CD với bài hát “Huế Tình Yêu Của Tôi” mà bạn gửi, tôi xin cất lại. Bởi vì như tôi đã nói “Huế Tình Yêu Của Tôi.” Chỉ còn là một nỗi đau.
28 Tháng Giêng 2021(Xem: 4499)
mà lại đi bỏ một người có tâm, có tài thực sự để lựa một cụ già vừa lẫn vừa ễnh bụng với cả trăm triệu Nhân Dân Tệ
25 Tháng Giêng 2021(Xem: 4447)
cũng như chính họ sẽ là nhân tố chính để từng bước biến thế giới này nằm dưới tay kiểm soát của các chính quyền độc tài toàn trị.
21 Tháng Giêng 2021(Xem: 4716)
Giờ này deep state chỉ còn biết vò đầu bứt tóc than trời : Không có cái dại nào giống dại nào, sao lại để con chốt qua sông !!
09 Tháng Giêng 2021(Xem: 5035)
Tôi muốn nói, đã phạm một tội tày trời: đó là sự phản bội. Một cựu T.T Trump nay mai sẽ chết đi, còn lưu danh thiên cổ.
29 Tháng Mười Một 2020(Xem: 4881)
Trump đã quá dũng cảm khi đối đầu với họ cùng con bạch tuộc khổng lồ TQ chỉ với vũ khí hiến pháp và luật pháp Mỹ. Liệu nhân cách Mỹ có chiến thắng được lực lượng quái thú kia không...?
15 Tháng Mười Một 2020(Xem: 5050)
Tóm lại các nhà đầu tư trên thế giới đã nhận ra điều này ngay sau ngày bầu cử. Sẽ không có gì thay đổi mấy
15 Tháng Mười Một 2020(Xem: 4659)
đất nước hùng mạnh là lòng dân. Ý dân là ý trời. Hôm qua tui đã thấy ý dân muốn gì.
12 Tháng Mười 2020(Xem: 4847)
Người thắng cử sẽ được người thua cuộc bắt tay nói lời chúc mừng và lui về vui với đời thường theo đúng tinh thần dân chủ và theo hiến pháp.
25 Tháng Chín 2020(Xem: 5504)
Và còn biết bao nhiêu điều tai hại nghiêm trọng khác vi dân chúng thiếu hiểu biết và vì lãnh tụ thiếu đạo đức kể sao cho hết!
24 Tháng Chín 2020(Xem: 5064)
Vậy nên tôi lên tiếng, dù nhiều người nói lên tiếng cũng chẳng đi đến đâu, chừng nào tôi còn thở, khi chết thì thôi, chứ không như con hến chỉ chịu mở miệng khi đã bị luộc chín
15 Tháng Chín 2020(Xem: 4819)
xua đuổi bóng tối khỏi miền đất cơ hội đã thấm mồ hôi và xương máu của các bậc tiền nhân anh hùng như Washington, Abraham Lincoln, Ronald Reagan...
07 Tháng Chín 2020(Xem: 5477)
Nhìn vào những thành phố nổi loạn và bất an hôm nay, chúng ta nhận ra những chính trị gia "bất tài" mà những năm trước số đông dân Mỹ
31 Tháng Tám 2020(Xem: 5217)
Cầu nguyện ơn trên ban phước cứu độ cho toàn dân trên khắp thế giới này, ngay cả những nơi khởi thủy nạn dịch, hãy giúp cho người dân thoát qua cơn dịch cúm
16 Tháng Tám 2020(Xem: 5250)
Úc bỗng dưng bị Tàu cộng dán cho cái nhãn “kỳ thị” sau khi lên tiếng đòi điều tra nguồn gốc phát xuất của con cúm Vũ Hán.
16 Tháng Tám 2020(Xem: 5263)
Số ít nhưng là số có thể thay đổi thời cuộc nếu chúng ta biết cách xử dụng cho có hiệu quả.