10:31 SA
Thứ Ba
27
Tháng Bảy
2021

Bài phát biểu của tôi đêm qua.

11 Tháng Bảy 20199:53 CH(Xem: 2778)


Tai Do’s response to Kimberly Ho’s press conference calling people to protest Tai


Bài phát biểu của tôi đêm qua.

Trong cuộc họp đặc biệt vào ngày 19 tháng 6, phó thị trưởng Kimberly Ho đã đề xuất một nghị quyết để lên án và kiểm duyệt quyền tự do ngôn luận của tôi đối với những gì tôi đăng trên trang Facebook của tôi. Sau khi đọc nghị quyết, bạn đưa ra đề nghị hội đồng thông qua nghị quyết và chuyển động của bạn không nhận được một giây. Kết quả là, giải quyết của bạn đã chết. Sau cuộc họp, phó thị trưởng Kimberly Kimberly Ho tiếp tục lên các phương tiện truyền thông Việt Nam để tấn công nói với cộng đồng người Mỹ gốc Việt rằng tôi, ủy viên hội đồng Tai Do, đề nghị đổi tên thành phố Westminster thành Thành phố Hồ Chí Minh.

Bạn thậm chí đã phát hành Thông cáo báo chí bằng tiếng Việt, dường như là bản dịch trực tiếp của nghị quyết được đề xuất không thành công vào ngày 6/12/2019, cho truyền thông Việt Nam. Kimberly Ho bạn đã lạm dụng quyền lực của mình với tư cách là Phó Thị trưởng của Thành phố Westminster để thông báo và ngụ ý rằng Hội đồng Thành phố Westminster đã ủng hộ và thông qua Nghị quyết đó khi biết rằng Nghị quyết không nhận được sự hỗ trợ từ Hội đồng Thành phố.

Bạn đã tổ chức một cuộc họp báo tại tờ báo Việt Mỹ miễn phí trên Beach Blvd. Cuộc họp báo đã thu hút một số người và tất cả trong số họ dường như rất tức giận. Có một vài người phát biểu tại buổi họp báo và tất cả họ đều rất tức giận vì họ tin rằng tôi, ủy viên hội đồng Tai Do, đang cố gắng đổi tên thành phố thành Thành phố Hồ Chí Minh.

Kimberly Hồ. Hành động của bạn là vô đạo đức, phi đạo đức và đầy thù hận. Bạn đã nói dối với cộng đồng người Mỹ gốc Việt khi biết rằng cộng đồng người Mỹ gốc Việt ở thành phố cực kỳ chống cộng vì hầu hết mọi người đều liều mạng trốn thoát khỏi Việt Nam cộng sản. Bằng cách nói với cộng đồng rằng tôi đang cố đổi tên thành phố thành nhà độc tài thành phố Hồ Chí Minh, bạn đã kích hoạt một PTSD như phản ứng cảm xúc và khiến cộng đồng trở nên sợ hãi, và hoảng sợ vì họ tin vào bạn và lãnh đạo của bạn quan chức được bầu của họ, người đang kêu gọi giúp đỡ.

Bạn đang nói dối cư dân của Westminster. Bạn đã sử dụng Nghị quyết Thành phố trái phép để lên án tôi vì đã đổi tên thành phố Westminster thành Thành phố Hồ Chí Minh. Và bạn biết một sự thật là hoàn toàn sai sự thật.

Tôi đã đưa ra các tuyên bố, như một sự phản đối với chương trình nghị sự 8.3 trong cuộc họp hội đồng vào ngày 12 tháng 6 năm 2019, trong đó đa số Hội đồng thành phố này đồng ý rằng mỗi thành viên hội đồng phải có đa số hội đồng thành phố để đặt một mục trong chương trình nghị sự. Trên hết, Thị trưởng được miễn trừ khỏi quy tắc đó và thị trưởng trở thành bạo chúa có thể chơi bất kỳ mục nào trong chương trình nghị sự mà không cần sự chấp thuận của bất kỳ thành viên hội đồng nào. Đó là chế độ độc tài tốt nhất của nó. Nhiệm vụ của tôi là tiếng nói của mọi người để đấu tranh cho nhân dân và phản đối chính sách phi dân chủ của bạn.

Bạn tiếp tục dịch nghị quyết đó sang tiếng Việt và phát hành ra phương tiện truyền thông và ngụ ý rằng đó là một nghị quyết chính thức được Hội đồng thành phố Westminster chấp thuận khi biết rằng hội đồng không bao giờ phê duyệt.

Hành động của bạn là vô đạo đức, phi đạo đức và một hành vi không thành công của một quan chức được bầu. Thay vì sử dụng sự lãnh đạo của bạn để thúc đẩy sự đoàn kết và hòa bình trong cộng đồng, đặc biệt là cộng đồng người Mỹ gốc Việt dễ bị tổn thương, bạn tích cực thúc đẩy sự ghét bỏ, không chắc chắn và sợ hãi trong cộng đồng, hầu hết những người trở thành nạn nhân vì sự dối trá của bạn là những người Mỹ gốc Việt chăm chỉ không nói hoặc hiểu tiếng Anh đủ để xác minh những gì bạn đã nói với họ.

Họ phải dựa vào sự lãnh đạo của bạn để lấy thông tin thông qua các phương tiện truyền thông Việt Nam, nơi được kiểm soát chủ yếu bởi bạn và bộ máy chính trị của bạn. Hành động của bạn là vi phạm nghiêm trọng niềm tin và bạn không có kinh doanh để đại diện cho mọi người như là quan chức được bầu của họ. Cá nhân tôi cũng như cư dân của thành phố này giữ bạn và thành phố phải chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào mà bạn có thể gây ra. Tôi đang yêu cầu thành phố phát hành một thông cáo báo chí bằng tiếng Anh và tiếng Việt để lên án hành động của bạn với tư cách là phó thị trưởng Westminster để công khai một nghị quyết trái phép thay mặt thành phố và truyền bá những lời dối trá về Westminster sắp được đổi thành Thành phố Hồ Chí Minh.

BBT: Cô KimBerly Hồ và Tài Đỗ đều là đồng hương Biên Hòa và đã được Hội Biên Hòa nhiệt tình ủng hộ. Kính chuyển tùy sự suy nghĩ và phán xét của quý đồng hương và thân hữu vì đầy là nước Mỹ.


My speech last night.

During the special meeting on June 19 vice mayor Kimberly Ho propose a resolution to condemn and censure my freedom of speech for what I post on My Facebook page. After reading the resolution you made the motion for the council to adopt the resolution and your motion did not get a second. As a result, Your resolution died. After the meeting vice mayor Kimberly Kimberly Ho continued to go on the Vietnamese media to attack telling the Vietnamese American community that I, councilman Tai Do, proposed to change the name of the city of Westminster to Ho Chi Minh City.

You even issued a Press Release in Vietnamese, which appeared to be a direct translation of the failed proposed resolution on 6/12/2019, to the Vietnamese media. Kimberly Ho you misused your power as a Vice Mayor of the City of Westminster to announce and implied that the Westminster City Council supported and adopted that Resolution knowing that the Resolution did not get the support from the City Council.

You held a press conference at the Viet My Free newspaper on Beach Blvd. The press conference attracted a number of people and all of them appeared to be very angry. There were several people speaking at the press conference and all of them were very angry for that they believed that I, councilman Tai Do, was trying to change the name of the city to Ho Chi Minh City.

Kimberly Ho. Your action was immoral, unethical and full of hatred. You were lying to the Vietnamese American community knowing that the Vietnamese American community in the city is extremely anti-communist for that most people risked their life escape from communist Vietnam. By telling the community that I am trying to change the name of the city to the dictator Ho Chi Minh city you were triggering an PTSD like emotional response and cause the community to become fearful, and panic for that they believe in you and your leadership as their elected official who was calling for help.

You were lying to the residents of Westminster. You used an unauthorized City Resolution to condemn me for changing the name of the city of Westminster to Ho Chi Minh City. And you know for a fact that is completely untrue.

I made the statements, as a protest to the item agenda 8.3 during the council meeting on June 12, 2019 in which the a majority of this city Council agreed that each council member has to have the majority of the city council in order to place an item on the agenda. On top of that the Mayor is exempt from that rule and the mayor becomes the tyrant who can play any item on the agenda with without the approval of any council member. It was dictatorship at its best. It was my job as the voice of the people to fight for the people and to protest your undemocratic policy.

You further translate that resolution into Vietnamese and release it to the media and implied that it was an official resolution that was approved by the Westminster City Council knowing that the council never approve it.

Your action was immoral, unethical and a conduct unbecoming an elected official. Instead of using your leadership to promote unity and peace in the community especially the vulnerable Vietnamese American community, you actively promote hate, uncertainty, and fear within the community most of those who fall victim for your lies were elderly hard-working lawabiding Vietnamese American who do not speak or understand English enough to verify what you were telling them.

They have to rely upon your leadership for information through the Vietnamese media in which were controlled mostly by you and your political machine. Your action is a serious breach of trust and you have no business to represent the people as their elected official. I personally as well as the residents of this city hold you and the city accountable for any damage you action may have caused. I am requesting the city to issue a press release in English and Vietnamese to condemn your action conducted as vice mayor of Westminster to public an unauthorized resolution on behalf of the city and spreading lies about Westminster was about to be changed to Ho Chi Minh City.

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
27 Tháng Bảy 2021(Xem: 1)
Chúng ta thật sự chỉ còn có thể trông cậy vào nhau để sống còn trong trận cuồng phong Covid này. KHÔNG CÒN AI KHÁC!
26 Tháng Bảy 2021(Xem: 53)
từng dòng người tháo chạy khỏi Sài Gòn. Bởi Sài gòn không còn đủ sức cưu mang họ.... Sài gòn bệnh nặng rồi.
21 Tháng Bảy 2021(Xem: 28)
Xin đừng vì cảm xúc nhất thời hay vì lấy thành tích cho phong trào của hội nọ hội kia mà tổ chức ra những việc không có giá trị và lãng phí tình cảm thực sự của người dân như vậy nữa.
18 Tháng Bảy 2021(Xem: 102)
phần ăn giấm giúi cho nhau dưới gầm bàn quyền lực. Tuổi trẻ đó, thời đại đó, sẽ không khác gì dành cho loài dã thú.
08 Tháng Sáu 2021(Xem: 511)
Nếu bạn muốn mối quan hệ của mình thành công, hãy luôn nhớ mang theo sự tử tế và vị tha. Chắc chắn, sẽ có rất nhiều thách thức phải đối mặt và vượt qua
18 Tháng Tư 2021(Xem: 1420)
Toàn thế giới không có một chính quyển dân chủ tiên tiến nào mà phải quản tri đất nước sau hàng rào sắt thép hay đít của những người lính chiến
10 Tháng Ba 2021(Xem: 1518)
Một đứa trẻ sinh trưởng và lớn lên trong gia đình khoan hậu, thiện lương cũng sẽ mang trái tim hiền lành, nhân duyên tốt,
26 Tháng Hai 2021(Xem: 1420)
Nên, đĩa CD với bài hát “Huế Tình Yêu Của Tôi” mà bạn gửi, tôi xin cất lại. Bởi vì như tôi đã nói “Huế Tình Yêu Của Tôi.” Chỉ còn là một nỗi đau.
28 Tháng Giêng 2021(Xem: 950)
mà lại đi bỏ một người có tâm, có tài thực sự để lựa một cụ già vừa lẫn vừa ễnh bụng với cả trăm triệu Nhân Dân Tệ
25 Tháng Giêng 2021(Xem: 956)
cũng như chính họ sẽ là nhân tố chính để từng bước biến thế giới này nằm dưới tay kiểm soát của các chính quyền độc tài toàn trị.
21 Tháng Giêng 2021(Xem: 1065)
Giờ này deep state chỉ còn biết vò đầu bứt tóc than trời : Không có cái dại nào giống dại nào, sao lại để con chốt qua sông !!
09 Tháng Giêng 2021(Xem: 1051)
Tôi muốn nói, đã phạm một tội tày trời: đó là sự phản bội. Một cựu T.T Trump nay mai sẽ chết đi, còn lưu danh thiên cổ.
29 Tháng Mười Một 2020(Xem: 1292)
Trump đã quá dũng cảm khi đối đầu với họ cùng con bạch tuộc khổng lồ TQ chỉ với vũ khí hiến pháp và luật pháp Mỹ. Liệu nhân cách Mỹ có chiến thắng được lực lượng quái thú kia không...?
15 Tháng Mười Một 2020(Xem: 1291)
Tóm lại các nhà đầu tư trên thế giới đã nhận ra điều này ngay sau ngày bầu cử. Sẽ không có gì thay đổi mấy
15 Tháng Mười Một 2020(Xem: 1227)
đất nước hùng mạnh là lòng dân. Ý dân là ý trời. Hôm qua tui đã thấy ý dân muốn gì.
12 Tháng Mười 2020(Xem: 1479)
Người thắng cử sẽ được người thua cuộc bắt tay nói lời chúc mừng và lui về vui với đời thường theo đúng tinh thần dân chủ và theo hiến pháp.
25 Tháng Chín 2020(Xem: 1573)
Và còn biết bao nhiêu điều tai hại nghiêm trọng khác vi dân chúng thiếu hiểu biết và vì lãnh tụ thiếu đạo đức kể sao cho hết!
24 Tháng Chín 2020(Xem: 1574)
Vậy nên tôi lên tiếng, dù nhiều người nói lên tiếng cũng chẳng đi đến đâu, chừng nào tôi còn thở, khi chết thì thôi, chứ không như con hến chỉ chịu mở miệng khi đã bị luộc chín
15 Tháng Chín 2020(Xem: 1445)
xua đuổi bóng tối khỏi miền đất cơ hội đã thấm mồ hôi và xương máu của các bậc tiền nhân anh hùng như Washington, Abraham Lincoln, Ronald Reagan...
07 Tháng Chín 2020(Xem: 1774)
Nhìn vào những thành phố nổi loạn và bất an hôm nay, chúng ta nhận ra những chính trị gia "bất tài" mà những năm trước số đông dân Mỹ
31 Tháng Tám 2020(Xem: 1658)
Cầu nguyện ơn trên ban phước cứu độ cho toàn dân trên khắp thế giới này, ngay cả những nơi khởi thủy nạn dịch, hãy giúp cho người dân thoát qua cơn dịch cúm
16 Tháng Tám 2020(Xem: 1684)
Úc bỗng dưng bị Tàu cộng dán cho cái nhãn “kỳ thị” sau khi lên tiếng đòi điều tra nguồn gốc phát xuất của con cúm Vũ Hán.
16 Tháng Tám 2020(Xem: 1784)
Số ít nhưng là số có thể thay đổi thời cuộc nếu chúng ta biết cách xử dụng cho có hiệu quả.
17 Tháng Bảy 2020(Xem: 1611)
tôi không bận tâm số thực phẩm này sẽ nuôi sống những người theo phe Dân chủ hay Cộng hòa.Chúng ta đều là người Mỹ và đó mới là điều quan trọng!
12 Tháng Bảy 2020(Xem: 2387)
Đặc biệt là các vụ giết người vì mâu thuẫn nhỏ ngày càng gia tăng.
08 Tháng Bảy 2020(Xem: 1981)
nhà cách mạng Voltaire của Pháp từng nói “tôi có thể không đồng ý với những gì anh nói, nhưng sẽ tranh đấu đến chết để anh có quyền nói”
01 Tháng Bảy 2020(Xem: 2108)
Phe cánh tả cũng không thể chấp nhận việc ông Trump tái đắc cử một lần nữa, bởi điều đó có nghĩa là làn sóng tiến bộ của cách mạng cánh tả có thể sẽ bị bóp nghẹt mãi mãi
28 Tháng Sáu 2020(Xem: 1933)
Một số kẻ thù nội ngoại đang đứng sau lưng giựt dây, yểm trợ mong muốn được thấy một nước Mỹ xáo trộn
29 Tháng Năm 2020(Xem: 1992)
Con người nếu có tâm, có phúc, sống tại nơi có phong thủy xấu rồi cũng sẽ có ngày chuyển thành đẹp
23 Tháng Năm 2020(Xem: 2093)
chúng ta sẽ phải giải thích như thế nào cho con em chúng ta, nhất là cho con cháu của chúng ta rằng chúng ta đã được lớn lên trong một nước Mỹ
27 Tháng Tư 2020(Xem: 22726)
danh dự của TT Nguyễn Văn Thiệu vẫn chưa được phục hồi. Người Mỹ vẫn muốn con cháu VN nhìn TT Nguyễn Văn Thiệu như là một kẻ luôn luôn cản trở và phá hoại hòa bình
11 Tháng Tư 2020(Xem: 32682)
“Chúng ta sẽ đánh bại loại vi-rút này và chúng ta sẽ sớm đánh bại nó. Chúng ta sẽ đưa đất nước của mình trở lại.”
10 Tháng Tư 2020(Xem: 12344)
Mà điều này không phải tôi nhận xét, đó là ý của các cụ Phan Chu Trinh, Phan Bội Châu, Huỳnh Thúc Kháng đó ạ.
02 Tháng Tư 2020(Xem: 2148)
Trong trận chiến của thế kỷ này, cùng nhau, ta hãy khích lệ, an ủi nhau để thêm niềm tin và hy vọng.
30 Tháng Ba 2020(Xem: 2754)
Một nguồn năng lượng tích cực lan tỏa toàn nước Mỹ. Chuyện nước Mỹ có vĩ đại hay không, không còn là câu hỏi nữa rồi.
26 Tháng Ba 2020(Xem: 2407)
Thử thách trước nạn dịch cúm Vũ Hán cũng là cơ hội của nước Mỹ, ít ra cũng là cơ hội hết phụ thuộc vào Chuỗi Cung Ứng của Trung Quốc
24 Tháng Ba 2020(Xem: 2048)
Chưa ai sáng giá hơn ông Trump trong giai đoạn này, chỉ cần một chút yêu thương khi ông vẫn đang là Tổng thống của bạn.
21 Tháng Ba 2020(Xem: 2112)
Chẳng ai muốn mình bị sớm quên đi. Tại sao không sống một cuộc đời ý nghĩa, đáng nhớ, ít ra với chính mình.
17 Tháng Hai 2020(Xem: 2373)
Nếu Việt Nam trở thành ổ dịch thứ hai sau Trung Quốc, thì khi đó chính quyền phải đối mặt với sức ép và sự chỉ trích mạnh mẽ từ phía người dân
30 Tháng Mười Hai 2019(Xem: 2568)
Hứa chắc là không có đụng hàng,nhưng sẽ gần gủi bà con với cái anh nào đó đang cùng cảnh ngộ.
16 Tháng Mười Hai 2019(Xem: 2921)
Dân tộc này, đất nước này không thể đi vào khốn khó, nếu người người cùng nuôi hy vọng và nhìn bằng sự thật về đất nước mình
08 Tháng Mười Hai 2019(Xem: 2727)
Hạnh-phúc không phải là vấn đề số-mệnh. Đó là vấn-đề lựa-chọn.”
27 Tháng Mười Một 2019(Xem: 2253)
những kẻ vô ơn kia lại đang dùng chính chữ Quốc ngữ để vấy bẩn công lao của những người sáng tạo ra con chữ ấy
02 Tháng Mười Một 2019(Xem: 2445)
Người miền Nam giữ gìn văn hóa dân tộc nhưng luôn cởi mở, cầu tiến, học hỏi, gạn lọc điều hay cái đẹp của văn hóa dân tộc khác.
11 Tháng Mười 2019(Xem: 2804)
Ngày vinh quang sẽ đến, nếu mỗi người chúng ta vượt qua sợ hãi. Chúc mọi người chân cứng, đá mềm.
22 Tháng Chín 2019(Xem: 2696)
Hoa Kỳ không phải đang trên đà suy thoái. Uy tín của Hoa Kỳ đã chịu nhiều tổn thất do việc đóng quân lâu dài và lộn xộn tại Iraq và Afghanistan
15 Tháng Chín 2019(Xem: 2615)
một "phép mầu nhiệm chính trị" như trước đây 30 năm và như vậy VN chúng ta không còn sợ Đại Hoạ Mất Nước vào tay Trung Cộng nữa.