7:59 CH
Thứ Bảy
17
Tháng Mười Một
2018

ĐỒNG HƯƠNG VÀ THÂN HỮU GHI DANH THAM DỰ TẤT NIÊN 2015

07 Tháng Giêng 20156:54 CH(Xem: 3646)

DANH SÁCH ĐỒNG HƯƠNG VÀ THÂN HỮU GHI DANH THAM DỰ TẤT NIÊN BIÊN HÒA

HỌ TÊN

TIỂU BANG

SỐ NGƯỜI

GHI CHÚ

ĐỖ HIẾU& NGA NGUYỄN

CA

8

ĐỊNH QUÁN(PAID)

TRÍ BÌNH

CA

1

SAN DIEGO( PAID)

ĐỖ TRUNG QUÂN

CA

1

 

NGUYỄN THANH TRÚC

CA

1

 

PHẠM TRỌNG KIẾN

CA

2

K3.72

ĐỒNG HƯƠNG HOA LƯ BH

CA

10

 

THẦY HÀ TƯỜNG CÁT

CA

2

 

THẦY NGUYỄN VĂN MINH&HOA

CA

2

SAN DIEGO

NGUYỄN THÔNG

CA

1

 

PHẠM QUYẾN & P. LUYẾN

CA

2

 

PHẠM THỊ KIM ANH

CA

2

 

PHẠM ĐỨC THẠNH

CA

2

 

HUỲNH VINH QUANG

CA

1

 

CHU THÚY LOAN

VN

1

 

PHI PHỤNG

CA

1

SAN DIEGO(PAID)

NGỌC HUỆ

CA

1

SAN DIEGO(PAID)

HÙNG MINH

CA

1

SAN DIEGO(PAID)

NGUYỄN ĐỨC HIỀN

CA

10

 

NGUYỄN TẤN DANH

OR

1

CHAY

QUAN  HIỀN

CA

1

SAN DIEGO-PAID

THANH BÌNH

CA

1

SAN DIEGO-PAID

QUANG MINH

CA

1

SAN DIEGO-PAID

VÂN TÙNG

CA

1

SAN DIEGO-PAID

TRANG TẤN THÀNH

CA

3

SAN JOSE

HUỲNH  ÁNH

CA

2

HUỲNH HIỆP

CHỊ BÔNG

CA

1

 

ÔNG BẢO

CA

1

NHÀ MÁY NƯỚC

CHIÊM KIM NGUYÊN & PHAN YẾN NGUYỆT

CA

2

PAID

KIM YẾN

CA

1

 

VÕ HẢI  TRIỀU

OHIO

 

$30.00 YỂM TRỢ

KIM PHÚ & KIỀU LÊ

OR

5

2 PAID

CHỊ TRẦN THU

CA

2

LÒ HEO

TRỊNH AN NINH & CAO TUYẾT PHƯỢNG

CA

2

MINH TÂN

DƯƠNG THỊ  RI

CA

2

 

NGUYỄN Q. MINH & NGUYỄN HOA

CA

2

FULLERTON(PAID)

TÂN VẠN

CÔ HẢI

CA

1

 

NGUYỄN NGỌC HẠNH &HUỆ

CA

2

TÂN HẠNH

VÕ HÀ KHANH

CA

1

PAID

ANH QUÝ

CA

2

 

NGÔ GIA HẬU

CA

2

 

ĐỖ VĂN THINH

CA

1

TÂN MAI

NGUYỄN VIẾT KHẨN

CA

1

TAM HIỆP

THẦY CÔ HUỲNH THANH MAI

CA

2

 

NGUYỄN THANH TÂM

CA

2

THÂN HỮU

NGUYỄN VĂN ĐIỀN

CA

1

 

TRƯƠNG LÊ MỸ PHƯƠNG & THI

CA

2

 

HUỲNH VĂN TÙNG

CA

1

 

QUỲNH NGUYỄN

CA

1

HỐ NAI

CAO VĂN NGÀ

CA

1

HỐ NAI

ANH BÁ

CA

1

TÂN MAI

MAI NINH TUẤT& HỒNG ĐÀO

CA

2

 

PHÙNG VĂN YẾN & NHUNG

CA

2

SAN JOSE

THẦY DƯƠNG NGỌC SUM

CA

1

 

ĐỖ KIM HẠNH

CA

2

 

VÕ VĂN LUÔNG

CA

2

 

TRẦN ĐÌNH HIỆP

CA

1

 

DƯƠNG THỊ  CA

CA

1

 

NGUYỄN VĂN NGHIÊM

CA

1

Hóa an

NGUYỄN VĂNTRUNG

CA

1

Hưng Lộc

PHAN VĂN TRÒN

CA

2

Hóa An

TRẦN ĐÌNH HẢI

CA

1

 

HOÀNG MINH SƠN

NV

3

 

NGUYỄN ĐẠT

CA

2

 

GĐ TRẦN THỊ OANH

CA

10

 

LAM MAI & BẠN HỮU

CA

10

 

TRƯƠNG THỊ NGUYỆT & AN

CA

3

 PAID

DƯƠNG VĂN Y

CA

1

 

NGUYỄN KIM TRỌNG 3/72 TĐ

CA

2

 

TRẦN MINH CHIỂU

CA

2

 

NGUYỄN ĐỨC TRÍ

CA

1

 

BÀ ĐẠI TÁ THÀNH

CA

1

 

CAO NGỌC ẦN

CA

3

 

ANH THIỆN & YẾN

CA

2

 

LÊ BÌNH AN & THIÊN

CA

2

 

BÙI THỊ DUYÊN

CA

1

 

VỢ CHỒNG  GẤM OANH

VN

2

 

NGUYỄN VĂN TÂN

CA

1

 

THẦY MAI KIẾN PHÚC

CA

1

 

ÔNG VÕ VĂN BIÊN

CA

1

PAID

VÕ T NGỌC DUNG & SINH

CA

2

PAID 

TRƯỜNG SAINT PAUL

CA

10

 

NGUYỄN THỊ THÊM

CA

1

 

MAI KIẾN TRUNG & NGHĨA

CA

2

 

MAI KIẾN QUỐC

CA

1

 

TỐNG VĂN HỎ

CA

2

 

ANH CHÂU

CA

1

SAN DIEGO 

ANH LỢI

CA

1

SAN DIEGO 

ANH LỢI ( CÂY ĐÀO)

CA

1

SAN DIEGO 

ÔNG NGUYỆN

CA

1

SAN DIEGO 

BÀ THANH DIỆU

CA

1

SAN DIEGO 

ÔNG TÙNG

CA

1

SAN DIEGO 

ÔNG PHÚ

CA

1

SAN DIEGO 

THẦY PHAN THANH HOÀI

CA

1

 

THẦY NGUYỄN VĂN PHỐ

CA

1

PAID 

THẦY HOÀNG PHÙNGVÕ

CA

1

 PAID

CÔ ĐẶNG THỊ TRÍ

CA

1

 

THẦY HUỲNH BÁ HẠNH

CA

1

 

CHỊ TƯ HƯỜNG & THÂN HỮU

CA

10

 

HỘI ÁI HỮU KHÔNG QUÂN

CA

20

 

QUÂN CẢNH

CA

10

 

PHÙNG VĂN CHIÊU

CA

1

 

PHÙNG DẠ THẢO

CA

1

 

PHAN MINH NHỰT

CA

1

SAN JOSE 

HUỲNH HỮU THỌ & MAI

CA

2

 

NGUYỄN VĂN BỬU & PHƯỢNG LIÊN

CA

2

 

TRẦN THỊ THO & TÙNG

CA

2

 

HUỲNH KIỆT & CHUNG

CA

2

PAID (1CHAY) 

LÊ VĂN ÚT & HỮU LỘC

CA

2

 

TÔ ANH TUẤN & HIỀN

CA

2

CHAY 

HUỲNH XUÂN HÓA

CA

2

 

NGUYỄN THIỆN LUYỆN

CA

2

 

ĐỖ HỮU PHƯƠNG

CA

2

 

NGUYỄN QUANG HIỆN

CA

1

 

MA THANH TÂM

CA

1

 

MA HỒNGPHÚC

CA

2

 

MA THANH XUÂN

CA

2

 

TRẦN VĂN VIỆT

CA

1

 

TRƯƠNG THÀNH CÁT

CA

1

 

VÕ HÀ PHI

CA

1

 

CÔ HÀ THỊ NHUNG

CA

1

 

BỘI NGỌC

CA

1

 

HƯƠNG XUÂN

CA

1

 

MIA MỸ

CA

1

 

CHU MAI & Q. HƯƠNG

CA

2

 

NGUYỄN THỊ TẤT ỨNG

CA

1

 

LÊ THỊ LỘC

CA

1

 

LƯU QUANG GY

CA

1

 

MAI TRỌNG NGÃI

CA

1

 

TRẦM HỮU TÌNH

CA

1

 

TRẦN VĂN CHÂU

CA

1

 

HUỲNH BÁ HOANH

CA

1

 

TRẦN THỊ HẠNH  & HOAN

CA

2

 PAID

MA THỊ NGỌC HUỆ

CA

1

 PAID

TRẦN THỊ HOA

CA

1

 PAID

NGUYỄN KIM HUÊ & TRẦN BÌNH

CA

2

 

ĐINH HOÀNG VÂN & THƯỞNG

CA

2

 1CHAY

VIỆT THẮNG

CA

1

 

CÔ HOÀNG MINH NGUYỆT

CA

1

 

HOÀNG SĨ CƯ

CA

1

 PAID

NGUYỄN XUÂN HƯƠNG & THỊNH

CA

2

 

NGUYỄN XUÂN HÒA & DUYÊN

NC

2

 

LÊ BÀNG  DỰC

CA

1

 

LÊ VĂN ĐÔNG

CA

1

 

LÊ VĂN THÀNH

CA

1

 

LÊ HỮU PHƯỚC

MO

1

PAID

ĐINH DUY THANH

CA

1

 TÂN MAI2

NGUYỄN ĐỨC TIẾN

CA

1

 

PHẠM VĂN CHỮ

CA

1

 

NGUYỄN QUÝ ĐOÀN

CA

2

 

DƯƠNG MINH ĐỨC

CA

1

 BÌNHTRỊ

NGUYỄN VĂN HÒA

CA

2

 

ĐĐ 53 KHÓA 5/72 THỦ ĐỨC

CA

14

 

HỒ BỬU CHƠN

CA

2

 

NGUYỄN VĂN CHỚ

CA

1

 

VÕ THỊ TUYẾT

CA

1

 

HUỲNH ĐỒNG& CHỊ LAN KIM

CA

2

 

GĐ HỒ TRUNG

CA

3

(1 CHAY)

TỔNG SỐ ĐH&TH GHI DANH

327

 

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
14 Tháng Mười 20188:54 CH(Xem: 7804)
Là chuyên viên cố vấn các chương trình bào hiểm với kinh nghiệm lâu năm và kìến thức sẵn có chúng tôi tin rằng sẽ chọn cho quý đồng hương và thân hữu các chương trình Medicare
30 Tháng Chín 20189:46 CH(Xem: 7861)
Đồng hương và thân hữu yểm trợ cho người trẻ thực tâm và có khả năng
30 Tháng Chín 20184:19 CH(Xem: 127)
Kính mời quý đồng hương và thân hữu đến tham dự buổi ra mắt tập thơ ''Nguồn Thật" của tác giả Phong Châu
03 Tháng Chín 201810:46 SA(Xem: 243)
Trong tấm gương đó có chiến trường, có khói súng, có tình báo Quốc/Cộng quan sát nhau nơi sân trường Đại Học Văn Khoa Sài Gòn
07 Tháng Tám 201811:14 CH(Xem: 900)
cùng cất lên tiếng kêu trầm thống đánh động mọi người trước hiện tình đất nước... BIÊN HÒA ƠI! VIỆT NAM ƠI!!!
23 Tháng Sáu 201812:44 SA(Xem: 1295)
Những tình bạn này đều quý trong cuộc đời của mình, nhưng tình bạn trong quân trường thì sẽ được gắn bó nhau hơn suốt cả đời
20 Tháng Năm 20189:26 CH(Xem: 680)
người lính VIỆT NAM CỘNG HÒA cũng như những NGƯỜI CHA đã từng hy sinh gian khổ đề cháu con có được sự thành đạt ngày hôm nay
28 Tháng Ba 201811:42 CH(Xem: 10889)
Bạn bè của chúng tôi có mặt trong các quân binh chủng đã tô màu cờ sắc áo bằng máu của mình.
06 Tháng Ba 20187:49 CH(Xem: 10198)
Biên Hòa Club” cũng hân hoan chào đón: Quý thân hữu cùng chung mục đích ”mang và tạo niềm vui cho tha nhân” Quý đồng hương Biên Hòa từ phương xa có dịp thăm Nam Cali
21 Tháng Hai 20188:47 CH(Xem: 10154)
14 Tháng Hai 20188:16 CH(Xem: 1031)
Nội dung chan chứa tình cảm, tình yêu trong quá khứ và cùng nhau hướng đến tương lai, nhắc nhở thế hệ trẻ biết nhớ ơn lớp cha anh đi trước đã hy sinh, chiến đấu bảo vê quê hương.
17 Tháng Mười Một 20177:36 SA(Xem: 1413)
Tất cả cho ngày “Tất Niên Biên Hòa”. Kính mong quý văn thi hữu đồng hương tiếp tục đóng góp những bài vở những sáng tác về mùa Xuân
15 Tháng Hai 201711:23 CH(Xem: 3574)
lớp trẻ của hội xin tuyên hứa tiếp tục con đường của cha ông, sẽ trở về quê hương Việt Nam trong ngày hội quang vinh.
14 Tháng Hai 201711:02 CH(Xem: 1919)
Sau cùng cám ơn tất cả quý Mạnh Thường Quân, quý đồng hương và thân hữu luôn gắn bó và hổ trợ cho Hội Biên Hòa
01 Tháng Hai 20178:36 CH(Xem: 3226)
chúng tôi không quên anh nghĩa quân, anh trưởng ấp, XDNT và người lính vô danh
08 Tháng Giêng 20179:30 CH(Xem: 3522)
Kính mời đồng hương thân hữu củng về tham dự Tân Biên Biên Hòa
29 Tháng Mười Hai 201610:48 CH(Xem: 2740)
Kính mong đón nhận sự yểm trợ nồng nhiệt của quý vị dành cho đặc san Đinh Dậu Biên Hòa 2017
18 Tháng Chín 20166:11 CH(Xem: 4250)
là người Biên Hòa cùng góp bàn tay giữ gìn hương bưởi
23 Tháng Tám 20169:25 CH(Xem: 5477)
Cuối mùa thi thằng bạn rớt Tú Tài Quăng sách vở mang ba lô vác súng
26 Tháng Bảy 201610:03 CH(Xem: 6694)
“Chúc mừng chị Hoàng Sĩ Cư trong chức vụ Tân Hội Trưởng Hội Đồng Hương Biên Hòa.
04 Tháng Ba 20168:24 CH(Xem: 7401)
Chân Thành Cám ơn Quý Mạnh Thường Quân đã yễm trợ hội
24 Tháng Hai 20167:43 CH(Xem: 2310)
Đã hơn 40 mùa Xuân, từ khi người Biên Hòa cất bước tha hương, và hàng năm, tại đây, những đồng hương Biên Hòa đã tìm về để gặp gỡ nhau, ôn lại kỷ niệm trong một thời nào đó
21 Tháng Giêng 201611:20 CH(Xem: 3968)
MỪNG TÂN NIÊN BIÊN HÒA LÚC 11 GIỜ SÁNG THỨ BẢY 20 THÁNG 2 NĂM 2016
01 Tháng Mười Một 20156:18 SA(Xem: 12474)
BCH chân thành cám ơn quý đồng hương và thân hữu
27 Tháng Bảy 201511:11 CH(Xem: 6582)
Mỗi một kỷ niệm đời người có thể có những niềm vui với hương vị ngọt ngào, cũng có thể là những đắng cay pha đầy nước mắt.
10 Tháng Bảy 201512:42 SA(Xem: 2703)
Hồn tôi chuông gió là những khoảnh khắc rung động của chiếc chuông gió với những ngọn gió quanh đời
11 Tháng Hai 20158:51 CH(Xem: 2572)
Ban chấp hành hội ái hữu Biên Hòa California chân thành cám ơn quý đồng hương và thân hữu
31 Tháng Giêng 20158:52 CH(Xem: 3270)
Để kết thúc năm Giáp Ngọ, chuẩn bị mừng đón năm Ất Mùi 2015 sắp tới, vào trưa Chủ Nhật, 25 tháng Giêng, 2015
31 Tháng Giêng 20158:31 CH(Xem: 2927)
Ông Dương Minh Chấn, Hội Trưởng Hội Ái Hữu Biên Hòa ngỏ lời chào mừng quý niên trưởng, đồng hương, thân hữu, các cơ quan truyền thông
08 Tháng Giêng 201512:04 SA(Xem: 13784)
Đồng hương và thân hữu cùng góp bàn tay để hội Biên Hòa vững mạnh và phát triển
02 Tháng Giêng 201510:46 CH(Xem: 3166)
Điều hành một hội đồng hương của một miền đất nước phong phú như vậy, anh chị em trong ban chấp hành đã phải dồn biết bao công sức để duy trì và phát triển.
09 Tháng Tám 201412:35 SA(Xem: 5088)
góp phần xây dựng hội và cùng hướng lòng về những mãnh đời bất hạnh
26 Tháng Bảy 20145:26 CH(Xem: 3124)
thơ văn về chủ đề Xuân “ Biên Hòa Quê Hương Tôi”. Hạn chót nhận bài là 20 tháng12 năm 2014.
14 Tháng Hai 201412:00 SA(Xem: 3801)
Mỗi bàn tay của đồng hương của thân hữu là viên gạch xây dựng hội Biên Hòa
11 Tháng Hai 201412:00 SA(Xem: 4289)
Cùng góp bàn tay cho Hội ái hữu Biên Hòa California phát triển là trách nhiệm của mỗi một người Biên Hòa. BIÊN HÒA CỦA CHÚNG TA
08 Tháng Hai 201412:00 SA(Xem: 4104)
Cây bút quen thuộc của trang Web và Đặc San Biên Hoà và Trường Ngô Quyền chúng ta, anh Trần Kiêu Bạc, vừa tự xuất bản Tập Thơ QUA DẤU BỤI THỜI GIAN vào Đầu Xuân Giáp Ngọ 2014.
25 Tháng Giêng 201412:00 SA(Xem: 3655)
Để tiện việc tiếp đón được chu đáo, xin quý vị phúc đáp trước ngày 01/31/2014
10 Tháng Giêng 201412:00 SA(Xem: 4042)
Cùng nhau ghi danh và tham dự họp mặt tất niên và mừng xuân giáp ngọ 2014
09 Tháng Giêng 201412:00 SA(Xem: 3398)
11 giờ trưa đến 3 giờ chiều chúa nhựt ngày 19 tháng giêng năm 2014 Nhằm ngày 19 tháng 12 năm Quý Tỵ Tại nhà hàng Seafood Palace 2 góc Goldenwest và Westminster
15 Tháng Bảy 201312:00 SA(Xem: 6239)
Đặc san xuân Giáp Ngọ sẽ phát hành đúng vào tiệc Tất Niên và mừng Xuân trưa chúa nhựt 1/19/2014
21 Tháng Hai 201312:00 SA(Xem: 6075)
Ban chấp hành hội ái hữu Biên Hòa California chân thành cám ơn quý đồng hương và thân hữu. Mỗi bàn tay đóng góp đã thể hiện sự thương mến và tạo sự phát triển cho Hội ái hữu Biên Hòa Caḷifornia.
03 Tháng Hai 201312:00 SA(Xem: 7869)
Mọi người tiếp tục vỗ tay đánh nhịp cùng hòa lòng mình với tiếng hát của bé Hugo, như dòng nước dâng tràn của người Việt khắp nơi trong nhạc phẩm “ Triệu Con Tim”.
23 Tháng Giêng 201312:00 SA(Xem: 3866)
Kĩnh mời quý ̣đồng hương và thân hữu ghi danh tham dự: Dù ai đi Bắc về Nam, nhớ ngày27 thá́ng giêng cùng về
17 Tháng Giêng 201312:00 SA(Xem: 4176)
họp măt tất niên Nhâm Thìn và mừng xuân Quý Tỵ vào lúc 11 giờ30 sáng chúa nhựt 27 tháng 1 năm 2013.Tại nhà hàng Seafood Palace 2