8:09 CH
Thứ Tư
4
Tháng Mười
2023

CÁO PHÓ & PHÂN ƯU ĐH BỦI VĂN HUỆ QUA ĐỜI TẠI SAN DIEGO CA

13 Tháng Hai 20218:19 SA(Xem: 5428)

CÁO PHÓ
baLam

Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc

báo tin cùng thân bằng quyến thuộc và bạn hữu xa gân

Cha, Ông Nội, Ông Ngoại của chúng tôi là:

Ông BÙI VĂN HUỆ

Pháp Danh THIỆN QUANG

Sanh ngày 30 tháng 11 năm 1937
tại Biên Hòa Việt Nam

Vừa từ trần ngày 2 tháng 2 năm 2021

Nhằm ngày 21 tháng Chạp năm Canh Tý

Tại San Diego California

HƯỞNG THỌ 84 TUỔI

Linh Cửu được quàn tại Nhà Quàn Brothers of  Saint Patrick

7820 Bolsa Ave Midway City CA 92655
CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ

Nhập quan: Thứ bảy 20 tháng 2 năm 2021 lúc 9 giờ sang

Thăm viếng: Thứ bảy 20 tháng  2 năm 2021 từ 9:30 – 11:30 sáng

Lễ cầu siễu: Thứ bảy 20 tháng 2 năm 2021 lúc 11:30 sáng

Lễ di quan và An táng: Thứ bảy 20 tháng 2 năm 2021 lúc 12 gìờ trưa

Tại Nghĩa Trang Peek Family

TANG GIA ĐỒNG KHẮP BÁO

Trưởng Nam: Bùi Thanh Lam và vợ Bùi Trần Mai

Cháu Nội: Joseph Trần Bùi

Trưởng Nữ: Bùi Lam Thư và chồng Nguyễn Ngọc Phúc

Cháu ngoại: Nguyễn Bảo Lộc Và Nguyễn Bảo Thọ

CÁO PHÓ NÀY THAY THIỆP TANG- XIN MIỄN PHÚNG ĐIẾU
****************************************************
PHÂN ƯU
HoaTang_NEW-content
Hội Ái Hữu Biên Hòa California nhận được tin buồn:

ÔNG BÙI VĂN HUỆ

Pháp Danh THIỆN QUANG

Sanh ngày 30 tháng 11 năm 1937
tại Biên Hòa Việt Nam

Vừa từ trần ngày 2 tháng 2 năm 2021

Nhằm ngày 21 tháng Chạp năm Canh Tý

Tại San Diego California

HƯỞNG THỌ 84 TUỔI

Linh Cửu được quàn tại Nhà Quàn Brothers of  Saint Patrick

7820 Bolsa Ave Midway City CA 92655

CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ

Nhập quan: Thứ bảy 20 tháng 2 năm 2021 lúc 9 giờ sang

Thăm viếng: Thứ bả 20 tháng  2 năm 2021 từ 9:30 – 11:30 sáng

Lễ cầu siêu: Thứ bảy 20 tháng 2 năm 2021 lúc 11:30 sáng

Lễ di quan và An táng: Thứ bảy 20 tháng 2 năm 2021 lúc 12 gìờ trưa

Tại Nghĩa Trang Peek Family
HỘI ÁI HỮU BIÊN HÒA CALIFORNIA
ĐỒNG HƯƠNG VÀ THÂN HỮU
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
Đến gia đình Lam Thư Lam Mai và toàn thể Tang Quyến. Nguyện cầu hương linh ĐH Thiện Quang Bủi Văn Huệ sớm an nghỉ chốn vĩnh hằngGửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn