10:43 CH
Thứ Tư
20
Tháng Mười
2021

CÁO PHÓ & PHÂN ƯU BÀ QP CỐ ĐẠI TÁ NGUYỄN VĂN THÀNH QUA ĐỜI TẠI NAM CA

29 Tháng Tám 202112:16 CH(Xem: 614)
ba-co-dai-ta-nguyen-van-thanh

PHÂN ƯU
hoabuon-content

HỘI ÁI HỮU BIÊN HÒA CALIFORNIA NHẬN ĐƯỢC TIN BUỒN ĐH:

BÀ QUẢ PHỤ CỐ ĐẠI TÁ NGUYỄN VĂN THÀNH

NHỦ DANH LÊ THỊ QUÝ

PHÁP DANH DIỆU LỘC

ĐÃ TỪ TRẦN LÚC 6 GIỜ 7 PHÚT CHIỀU NGÀY THỨ SÁU 20 THÁNG 8 NĂM 2021
NHẰM NGÀY 13 THÁNG 7 NĂM TÂN SỬU
  TẠI NEWPORT BEACH CALIFRONIA 

HƯỞNG THỌ 89 TUỔI

CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ

TANG LỄ SẼ ĐƯỢC CỬ HÀNH TẠI

NHÀ QUÀN PEEK FUNERAL HOME PHÒNG 1

7801 BOLSA AVE WESTMINSTER CA 92683

THỨ BA NGÀY 7 THÁNG 9 NĂM 2021

LỄ NHẬP QUAN & PHÁT TANG 8:00 AM- 10:00 AM

THĂM VIẾNG & CẦU NGUYỆN 10:30 AM-7:30 PM

THỨ TƯ NGÀY 8 THÁNG 9 NĂM 2021

LỄ CẦU SIÊU  10:30 AM – 11:45 AM

THĂM VIẾNG & TƯỞNG NIÊM 12:00PM-12:30 PM

DI QUAN 12:30 PM

LỄ AN TÁNG 02:00 PM TẠI LOMA VISTA MEMORIAL PARK

701 E BASTANCHURY ROAD FULLERTON CA 92835

HỘI ÁI HỮU BIÊN HÒA CALIFORNIA

ĐỒNG HƯƠNG VÀ THÂN HỮU

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

ĐẾN TOÀN THỂ GIA ĐÌNH TANG QUYẾN. NGUYỄN CẦU HƯƠNG LINH CỤ BÀ DIỆU LỘC LÊ THỊ QUÝ SỚM AN NHÀN NƠI CÕI PHẬT

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
06 Tháng Mười 2010(Xem: 26367)
Thân mẫu của Đồng Hương Lâm Diễm Cụ Bà TRẦN ĐỨC Đã từ trần tại Regional Medical Center, San Jose
06 Tháng Mười 2010(Xem: 27766)
Cháu CAROL CHI PHAN Là con của ĐH Phan Kim Lực, cháu của ĐH Phan Kim Phẩm Đột ngột qua đời trong một tai nạn lúc 3:00 am
06 Tháng Mười 2010(Xem: 24318)
“Mẹ còn là còn tất cả. Mẹ đi rồi tất cả cũng đi”