10:48 CH
Thứ Ba
21
Tháng Ba
2023

Nước Việt hiện nay cần có một Ngô Quyền -Chu Chi Nam

19 Tháng Tám 201212:00 SA(Xem: 13085)

Nước Việt hiện nay cần có một Ngô Quyền

blank

Chu Chi Nam (Danlambao)
- Có thể nói từ ngày Hội nghị Thành đô tới nay, Việt Nam bị Tàu đô hộ lần thứ năm. Đảng cộng sản Việt Nam chẳng khác nào Kiều Công Tiễn khi xưa, để cướp được chính quyền thì họ Hồ nhờ đến Đệ Tam Quốc tế Cộng sản, nay để giữ được chính quyền, thì con cháu Hồ nhờ đến Trung Cộng, mặc dầu phải dâng đất, nhượng biển, lệ thuộc. Chính vì vậy mà dân Việt ngày hôm nay cần có một Ngô Quyền để trước tiên dẹp nội thù là Đảng Cộng sản, sau đó cởi ách Bắc thuộc, giành lại độc lập cho nước nhà, mở ra một kỷ nguyên mới...
“Lòng quyết tử tiến lên đường gió bụi 
Hai bàn tay thề phục lại sơn hà 
Thái bình dương quyết san bằng nguồn nhục tủi 
Đem máu đào thề rửa sạch máu yêu ma.” - (Thái Dịch Lý Đông A) 

(Viết để nhớ người Anh hay ngâm bài này). 
Cụ Trần Trọng Kim, trong quyển Việt Nam sử lược, có viết: 
“Ngô Quyền trong thì giết được nghịch thần, báo thù cho chủ, ngoài thì phá được cường địch, bảo toàn được nước, thật là một người trung nghĩa, lưu danh thiên cổ. Mà cũng nhờ có tay Ngô Quyền, nước Nam ta mới cởi mở được cái ách Bắc-thuộc hơn một nghìn năm, và mở đường cho Đinh, Lê, Lý, Trần, về sau này được tự chủ ở cõi nam vậy.”
Qua câu trên, nhiều người cho rằng Việt Nam ta hiện nay cần có một Ngô Quyền mới. 
Tại sao? 
Ngô Quyền: (898-944), ông sinh trưởng trong một gia đình khá giả, có thể nói là quyền thế lúc bấy giờ, người làng Dương Lâm, huyện Phú Thọ, tỉnh Sơn Tây. Ngô Quyền lớn lên trong hoàn cảnh nước Việt bị đô hộ bởi nhà Đường. Tuy nhiên nhà Đường càng ngày càng suy yếu và sụp đổ vào năm 907, nước Tàu chia ra thành nhiều mảnh, được gọi là thời Ngũ Quí (Đường, Lương, Tống, Chu và Hán (Nam Hán)). 
Bởi lẽ đó, nên quyền hành cai trị của nhà Đường ở Việt Nam ta cũng trở nên suy yếu, đưa đến cuộc nổi dậy của họ Khúc, của họ Dương (Dương Diên Nghệ) vào năm 931. 
Ngô Quyền lúc đầu là bộ hạ của họ Dương. Ông này thấy ông là người có tài, nên đã gả con gái cho và phong chức tước, sau đó cử vào trấn vùng Thanh Hóa, nơi doanh chính của họ Dương. 
Khi nghe Kiều Công Tiễn giết Dương Diên Nghệ, Ngô Quyền liền triệu tập binh mã, mang quân ra bắc, trả thù cho bố vợ. Kiều Công Tiễn nghe tin, liền cho người sang cầu viện quân Nam Hán. 
Vua Nam Hán sai Thái tử là Hoàng Thao đưa quân đi trước, mình tự dẫn quân đi tiếp ứng. 
Khi quân Hoàng Thao vào gần sông Bạch Đằng, thì Ngô Quyền đã giết được Kiều Công Tiễn (938), một mặt truyền quân hết sức phòng bị; mặt khác, thì sai người lấy cọc gỗ, bọc sắt nhọn, đóng ngầm xuống lòng sông, chờ đến lúc thủy triều lên, cho quân ra khiêu chiến. Quân Nam Hán đuổi theo, đến lúc thủy triều xuống, Ngô Quyền hồi quân lại, đánh ập. 
Bao nhiêu thuyền địch bị mắc vào cọc, thủng nát, người thì bị giết hết nửa. 
Hoàng Thao bị Ngô Quyền bắt được, đem về giết. 
Hán chủ được tin ấy, òa lên khóc, rút quân về Phiên Ngung, không dám quấy nhiễu nước ta nữa. 
Sau khi phá tan quân Nam Hán ở sông Bạch Đằng, năm 938, năm sau, Ngô Quyền lên ngôi vua, mang lại nền tự chủ cho nước nhà, mở đường cho những triều đại huy hoàng Đinh, Lê, Lý, Trần của dân Việt. (Theo Việt nam sử lược và Việt Wikipia)
Suy ngẫm lịch sử, nhất là hành động trả thù nhà, cứu nước của Ngô Quyền, nhiều người nghĩ rằng Việt Nam ta hiện nay cũng cần có một Ngô Quyền. 
Nước Việt hiện nay cần có một Ngô Quyền, vì Việt Nam hiện đang bị Trung cộng đô hộ. Đây là lần Bắc thuộc thứ năm. 
Thật vậy, từ ngày Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản nổi lên cướp chính quyền ở Hà Nội vào ngày 19/8/ 1945, rồi họ Hồ đọc “Bản Tuyên Ngôn Độc lập” vào ngày 2/9/1945, trên thực tế Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản đã đưa nước ta vào gông cùm cộng sản. Xưa thì lệ thuộc Liên sô, ngày nay thì nô lệ cho Tàu. 
Một con người như họ Hồ, thản nhiên tuyên bố vào Đại hội Đảng Lao động (tức Đảng Cộng sản lúc bấy giờ vào năm 1950) rằng: “Tôi không có tư tưởng gì cả. Tư tưởng của tôi đã có Staline và Mao trạch Đông nghĩ hộ.” 
Thử hỏi một con người mà không có tư tưởng riêng, độc lập, mà lại là một người lãnh đạo một quốc gia, thì chỉ đưa quốc gia vào vòng lệ thuộc. 
Có một số trí thức bênh vực cho họ Hồ, đưa ra luận cứ rằng: “Bác nói như vậy là vì bác khiêm tốn.” Thực ra không phải vậy. Con người Hồ Chí Minh không khiêm tốn chút nào. Khi đi viếng thăm đền thờ Đức Trần hưng Đạo, mà dân Việt đã tôn lên thành Thánh, họ Hồ có đọc bài thơ sau: 
Cũng cờ, cũng kiếm, cũng anh hùng 
Tôi Bác chung nhau nợ núi sông 
Bác phá quân nguyên thanh kiếm bạc 
Tôi trừ giặc Pháp ngọn cờ hồng. 
Bác đưa một xứ qua nô lệ 
Tôi dẫn năm châu tới đại đồng. 
Bác có anh linh cười một tiếng 
Mừng tôi cách mạng đã thành công. 
Con người đòi “dẫn năm châu tới đại đồng”, con người này không có gì khiêm tốn, nhưng là một con người có đầu óc phong kiến, trên đội, dưới đạp, coi thường dân, như gọi Đức Trần Hưng Đạo là bác, trong khi đó thì tôn thờ Marx, Mao, Staline, gọi là cụ, như trong di chúc của họ Hồ viết, trước khi chết. 
Điều này còn rõ ràng hơn, như trong quyển Cuộc đời của Hồ chủ tịch hay Vừa đi đường vừa kể chuyện mà tác giả là Trần Dân Tiên hay T. Lan, tức chính Hồ Chí Minh, thì ông kể khi ở trên tàu Pháp La Touche Tréville, làm phụ bếp, một hôm trời mưa bão, sóng gió trên biển, để làm vừa lòng ông đầu bếp chính, họ Hồ đã không quản, quyết ra bong tàu, dù rất nguy hiểm, trời mưa bão, tàu chao đảo, gặp nhiều sóng, để giữ cái giỏ rau sà lát khỏi bay xuống biển. 
Không những họ Hồ cam tâm làm nô lệ cho Nga Tàu, mà cả con cháu, bắt đầu bằng Lê Duẫn. Ông này cũng thản nhiên tuyên bố: “Chúng tôi đánh đây là đánh cho Liên Sô và Trung Hoa.” 
Tiếp theo là Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười, Lê khả Phiêu, Nông đức Mạnh và ngày hôm nay là Nguyễn Phú Trọng, đều là những kẻ cỏng rắn về cắn gà nhà, Việt gian, bán nước, như Kiều Công Tiễn, Lê Chiêu Thống trước kia. 
Người ta còn nhớ Hội nghị Thành Đô ngày 3/9/1990, với Trung Cộng. Phái đoàn Việt Nam gồm có Nguyễn Văn Linh - Tổng bí thư, Đỗ Mười - Thủ tướng chính phủ, Phạm Văn Đồng - cố vấn. Phái đoàn Trung Cộng gồm có Giang Trạch Dân - Tổng bí thư, Lý Bằng - Thủ tướng. Trung cộng đã bỉ mặt Cộng sản Việt Nam bằng cách không họp ở thủ đô mà họp ở một thủ phủ nhỏ. Thêm vào đó, Trung cộng không cho phép phái đoàn cộng sản Việt Nam đi máy bay mà phải đi đường bộ. Lúc đầu, Đặng Tiểu Bình hứa sẽ xuống gặp, nhưng sau đó thì không, mà còn tuyên bố: “Cộng sản Việt Nam là phường ăn cháo đái bát. Tôi không thèm gặp những người đó.” 
Người ta có thể nói từ ngày Hội nghị Thành đô tới nay, Việt Nam bị Tàu đô hộ lần thứ năm. (1) 
Nước Việt ngày hôm nay không những bị lệ thuộc về chính trị, ngoại giao, vì tất cả những quyết định chính trị quan trọng nào cũng phải được sự chấp thuận của Trung cộng, mà còn lệ thuộc về kinh tế và văn hóa, hàng hóa Trung cộng tràn ngập thị trường Việt Nam, nhất là những hàng giả, những hàng bị tẩy chay ở các quốc gia khác; phim ảnh, sách báo Trung cộng được bày bán khắp hang cùng ngõ hẻm. Đấy lại chưa nói đến cái tội tày trời của Đảng cộng sản là dâng đất, nhượng biển cho Trung Cộng. 
Đảng cộng sản Việt Nam chẳng khác nào Kiều Công Tiễn khi xưa, để cướp được chính quyền thì họ Hồ nhờ đến Đệ Tam Quốc tế Cộng sản, nay để giữ được chính quyền, thì con cháu Hồ nhờ đến Trung Cộng, mặc dầu phải dâng đất, nhượng biển, lệ thuộc. 
Chính vì vậy mà dân Việt ngày hôm nay cần có một Ngô Quyền để trước tiên dẹp nội thù là Đảng Cộng sản, sau đó cởi ách Bắc thuộc, giành lại độc lập cho nước nhà, mở ra một kỷ nguyên mới.
Paris ngày 17/08/2012 
blank
Chu Chi Nam
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
24 Tháng Tư 2021(Xem: 5700)
Pháo binh thuộc quân đoàn và sư đoàn sẽ khai mào bằng một loạt đại bác vào sáng sớm mai để yểm trợ cho bộ binh tấn công.
20 Tháng Tư 2021(Xem: 5149)
Hơn nữa, do kho dự trữ nhiên liệu và đạn dược, đặc biệt là đạn đại bác, đã gần cạn, bắt đầu từ tháng Hai, ông thực hiện hai chương trình
20 Tháng Tư 2021(Xem: 5325)
Họ dự trù sẽ có cuộc hoảng loạn đối với hằng ngàn người Mỹ và các đồng minh của Nam Việt, các thợ thuyền công chức và bạn bè họ trong thành phố thiếu phòng ngự.
30 Tháng Tư 2020(Xem: 21729)
Chúng ta không nên sợ hãi hay xấu hổ khi tỏ lòng tôn kính với quốc kỳ Việt Nam thực sự. Chúng ta nên cố gắng hết sức để dạy thế hệ trẻ tiếng Việt
16 Tháng Giêng 2020(Xem: 26920)
Có 2 thứ bạn phải luôn ghi nhớ, đó là thực hiện những điều trên và làm thật tốt chúng trong cuộc sống hàng ngày.
30 Tháng Mười Một 2019(Xem: 26378)
sự công khai mới sẽ tiếp tục trỗi cao lên và ngân vang xa hơn trên suốt con đường đưa ta đến thế giới hòa giải, tình thân, và hòa bình mới.
11 Tháng Chín 2019(Xem: 26627)
song dù thành công hay thất bại, thì Hoàng Chí Phong vẫn là một "siêu phẩm" đi vào lịch sử đấu tranh đòi dân chủ của nhân loại.
29 Tháng Sáu 2019(Xem: 6575)
không biết các bạn trẻ cùng trang lứa ở đất quê cha đang nghĩ gì? Hay vẫn chưa tỉnh cơn mê. Hay chỉ biết rơi nước mắt vì trái banh trên sân cỏ
19 Tháng Tư 2019(Xem: 6737)
Tháng Tư lại về, ký ức đau thương của người dân miền Nam lại gợi nhớ những chết chóc tang thương do cuộc chiến phi nghĩa của cộng sản Bắc Việt tạo ra
30 Tháng Năm 2017(Xem: 12762)
Đời này tới đời kia, người dân chỉ biết biết cắm cúi sống và cắm cúi làm việc. Nghĩa là đi từ kiếp con người sang kiếp của loài vật.
17 Tháng Ba 2017(Xem: 41140)
GIỚI TRẺ DẤN THÂN YÊU NƯỚC CÀNG NGÀY CÀNG NHIỀU ,THÌ TỔ QUỐC QUÊ HƯƠNG VIỆT NAM SẼ SỚM CÓ TỰ DO ,DÂN CHỦ, PHÚ CƯỜNG
15 Tháng Ba 2017(Xem: 25007)
Hãy cùng theo dõi Video Clip này đến hết, để nếu mình còn thương còn nhớ VN, thì chúng ta sẽ chờ dịp góp phần công sức với những trí thức đấu tranh
13 Tháng Hai 2016(Xem: 15635)
Hình ành tiêu biểu cùa Western Insuranc văn phòng hội ái hữư Biên Hòa California
15 Tháng Sáu 2015(Xem: 11151)
Những đồng bào của tôi ơi, nhất là những người trẻ trong nay mai sẽ phải kê vai nâng cả một gánh sơ hà, xin đừng để cho kẻ xấu ác tiếp tục khủng bố bằng cụm chữ răn đe “hãy tránh xa chính trị.”
07 Tháng Tư 2015(Xem: 8691)
chúng tôi miễn dịch với mọi sự dối trá và độc ác của cộng sản, nhiều người vẫn đang đi tìm tự do, và sẽ có ngày chân lý sẽ chiến thắng.
30 Tháng Ba 2015(Xem: 8358)
Chỉ còn mỗi cách là toàn dân Tổng Nổi Dậy lôi cổ chúng xuống và đuổi chúng ra khỏi bờ cõi trao chúng cho giặc Tầu là xong
15 Tháng Ba 2015(Xem: 8790)
Các thế hệ tương lai tại Việt Nam xứng đáng được nghe, được nghĩ, được nói điều chân thật, được hưởng một đất nước lành lặn, sạch sẽ. Ngày ấy sẽ tới.
02 Tháng Ba 2015(Xem: 8156)
Cho đến bao giờ ngày này không phải để cho người cười kẻ khóc, mà chỉ còn là một vết sẹo thời gian trong lòng mọi người Việt Nam?
07 Tháng Hai 2015(Xem: 9285)
“Đừng về để dẫm vào đường cụt. Trên mảnh đất này, người tài không có cơ hội. Vì tương lai của con, hãy đi đi!”
12 Tháng Giêng 2015(Xem: 9346)
Bọn chúng, khi đuối lí, chỉ có mỗi một cách, đó là giơ nắm đấm lên. Đừng học lũ mất dạy đó, ông ạ.
11 Tháng Giêng 2015(Xem: 8304)
Lời của bài hát nầy tôi thấy rất hay rất" tâm tư", nó diễn tả rất đúng cuộc sống nơi " thiên đường " mà tôi đang sống.
22 Tháng Mười 2014(Xem: 9531)
một người Việt Nam bình thường, đơn giản như hạt gạo, củ sắn, củ khoai, con mắm, ngọn rau nhưng cũng vô cùng cao quý
02 Tháng Mười 2014(Xem: 23408)
Tương lai đất nước nằm trong tay bạn, đừng thờ ơ, đừng làm ngơ.
24 Tháng Chín 2014(Xem: 9216)
chín mươi hay một trăm cũng chỉ có một thời tuổi trẻ và khi qua đi, tuổi trẻ sẽ không bao giờ trở lại.
02 Tháng Sáu 2014(Xem: 12711)
mong chờ có ai đó đứng ra trả lời những câu hỏi trên, như đã nêu ra sự thật về Hoàng Sa.
13 Tháng Năm 2014(Xem: 9166)
Chủ nhật ngày 18 tháng Năm năm 2014, Toàn quốc xuống đường! Hãy xuống đường để nhà cầm quyền Việt Nam thấm thía rằng số phận họ gắn liền với dân tộc Việt Nam
01 Tháng Năm 2014(Xem: 8541)
Thật lạ khi ai cũng biết cha mẹ quan trọng hơn, nhưng một vài người lại dành nhiều yêu thương, giấy bút, tâm trí hơn cho những thần tượng ở đâu đó.
01 Tháng Năm 2014(Xem: 12717)
Lần thứ nhất khi đội quân chiến thắng vào Sài Gòn năm 1975, trong khi tất cà mọi người trong đội quân chúng tôi đều hớn hở cười thì tôi lại khóc
30 Tháng Tư 2014(Xem: 9044)
Ba mươi tháng tư đến như tên khách lạ, không mời, không mong, không đợi, không chờ, đến nhà gõ cửa không hỏi, không chào. Ba mươi tháng tư, một nửa miền Nam cúi đầu dưới họng súng đi theo một nửa miền Bắc đau thương xã hội chủ nghĩa
15 Tháng Tư 2014(Xem: 7972)
Vừa biểu tình thầm lặng trong mưa Vừa nhắc nhở cô bác chống Tàu xâm lăng
10 Tháng Tư 2014(Xem: 9177)
Chẳng biết viết gì hơn bao nhiêu người khắp trong nước và thế giới đã viết về anh, tôi chỉ xin phép hương hồn anh và gia đình anh thứ lỗi cho tôi về những gì “có ý khác
07 Tháng Tư 2014(Xem: 8474)
chó là con vật được đánh giá cao vì sự thông minh, lanh lợi, lòng trung thành, tình cảm chan chứa, và nhất là mối thân hữu tự nhiên đối với loài người.
03 Tháng Tư 2014(Xem: 11449)
Hãy hy vọng và cầu nguyện, ngay cả khi chúng ta bị phản bội, đang thất bại, hoặc gặp hoạn nạn… Tất cả rồi cũng trôi qua với cuộc đời tạm thời này
25 Tháng Ba 2014(Xem: 10182)
Thật xấu hổ nếu 4000 năm văn hiến chỉ là một chương trong sách lịch sử chứ không được thể hiện trong cách hành xử đời thường
21 Tháng Ba 2014(Xem: 22305)
Cuộc Chiến Quốc Cộng đang đi vào giai đoạn kết thúc. Số phận của Đảng Cộng Sản Việt Nam và chế độ Việt Cộng đã được quyết định, vấn đề còn lại chỉ là khi nào và bằng cách nào.
28 Tháng Hai 2014(Xem: 9314)
tuổi trẻ Việt Nam và người dân yêu chuộng tự do dân chủ sẽ là người tiên phong quyết định vận mạng của đất nước cho VIỆT NAM NGÀY MAI
27 Tháng Hai 2014(Xem: 10988)
Vũ điệu trên những xác chết... Sự ngu dốt của một thiếu tá... Sự chết lịm của một chính thể.
24 Tháng Hai 2014(Xem: 12805)
Ukraine cũng là bài học để mà họ có thể nhìn, nếu học tích cực hơn, thì họ nhìn theo một quan điểm tích cực, tức là quan hệ nhân - quả, "Tôi muốn nói tới quan hệ ai bắn vào nhân dân...
24 Tháng Hai 2014(Xem: 8361)
Hiện tại nước Nga đã vĩnh biệt CNCS, nhưng như con chim một lần bị tên bắn, Nhân dân Ukraina giờ đây nhìn thấy cành cây cong vẫn cứ run rẩy dù cành cây có điểm những nụ hồng.
18 Tháng Hai 2014(Xem: 8407)
Là một người quan sát về lịch sử, tôi biết là lịch sử, mặc dù được khép kín trong quá khứ, vẫn luôn luôn mở rộng ra tương lai.
18 Tháng Giêng 2014(Xem: 9949)
Nên chăng phải in câu “Người tiêu thụ vé số kiến thiết từ trẻ em, người già, người tàn tật là tiếp tay với vi phạm pháp luật” trên từng tờ vé số kiến thiết
22 Tháng Mười Hai 2013(Xem: 8596)
Việt Dzũng đã ra đi, nhưng tinh thần và lý tưởng phục vụ cho tha nhân, cho quê hương đất nước cùng dòng nhạc của anh vẫn còn tồn tại và sẽ sống mãi trong lòng những người thương mến anh.
22 Tháng Mười Hai 2013(Xem: 8431)
Mỗi con người sinh ra đều có điều kiện và giới hạn của họ. Vấn đề là mỗi người phải cố gắng sống và làm việc để phát triển hết mức khả năng của mình.
22 Tháng Mười Hai 2013(Xem: 8694)
Xin Anh, nhờ Ơn Trên, phù hộ cách riêng cho những ai còn sống đang tiếp tục con đường Anh từng đồng hành và gây nguồn cảm hứng.
20 Tháng Mười Hai 2013(Xem: 9178)
Sau hai mươi năm hoạt động không ngừng nghỉ trên mọi lãnh vực và được nổi danh khắp nơi, được hàng triệu người ái mộ (nhứt là giới trẻ ở hải ngoại), nhưng cũng có lúc Việt Dzũng cảm thấy rất cô đơn.
19 Tháng Mười Hai 2013(Xem: 12794)
“Phim tài liệu” của miền Nam trong các trận hải chiến Hoàng/Trường Sa từ 19/1/1974 – mà hồi trước (Việt cộng) mình cố thắng nó nên phải nhìn nhận việc cắt đất tổ tiên (VN) của đồng chí Phạm văn Đồng đúng “không chệch vào đâu được”
08 Tháng Mười Hai 2013(Xem: 9712)
tôi cũng là một người Biên Hòa, cảm ơn người giấu mặt này đã nói thay suy nghĩ của mình. Lạ là công an Phường sở tại đã "xóa dấu tích" việc làm này. Họ không thấy xấu hổ chăng?