1:39 CH
Thứ Tư
22
Tháng Năm
2024

Phân ưu Nhạc mẫu Đồng Hương Nguyễn Đức Tiến : cụ bà Theresa Đặng Ngọc Cỗn

18 Tháng Mười 201012:00 SA(Xem: 29469)

PHÂN ƯU

 

 Hội Ái Biên Hòa California nhận được tin:

 Nhạc mẫu Đồng hương Nguyễn Đức Tiến

Cụ Bà THERESA ĐẶNG NGỌC CỔN

Nhũ danh Phan Thị Mít

Đã từ trần lúc 5:30 am ngày ngày 22 tháng 9 năm 2010

(nhằm ngày 15 tháng 8, năm Canh Dần)

Tại Bệnh Viện Fountain Valley, California.

Hưởng thọ 85 tuổi

Linh cửu hiện đang quàn tại Peek Funeral Home, phòng số 1

7801 Bolsa Ave., Westminster, Ca 92683

Phone: 714-893-3525

Chương Trình Tang Lễ

Lễ phát tang: Thứ Bảy ngày 2 tháng 10, 2010

Thăm viếng và cầu nguyện:

Thứ Bảy ngày 2 tháng 10, 2010: 8:00am – 8:00pm

Chúa Nhật ngày 3 tháng 10, 2010: từ 8:00am đến 11:00pm

Nghi Thức làm phép xác:

Chủ nhật ngày 3 tháng 10, 2010 lúc 11:00pm

Nghi lễ tiễn đưa và an táng trong cùng ngày

 

HỘI ÁI HỮU BIÊN HÒA CALIFORNIA

Đồng Hương và Thân Hữu khắp nơi

 

ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

 

Cùng Anh chị Nguyễn Đức Tiến và tang quyến

Nguyện cầu hương linh Cụ Bà THERESA ĐẶNG NGỌC CỔN (Phan Thị Mít)

sớm về hưởng nhan Thánh Chúa.

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
18 Tháng Mười 2010(Xem: 28539)
Cựu giáo chức Ty Tiểu Học Biên Hòa Đã mãn phần ngày 01 tháng 10 năm 2010 (nhằm ngày 24 tháng 8 năm Canh Dần) Hưởng thọ 75 tuổi.
06 Tháng Mười 2010(Xem: 30641)
Phu Quân của Đồng Hương PHAN MỸ THỂ ( K1 NQ) Ông Đống văn Quân Pháp Danh Tuệ Quang Đã tạ thế tại Fairfax Hospital Virginia Hoa Kỳ Ngày 21 tháng 9 năm 2010
06 Tháng Mười 2010(Xem: 30420)
Thân mẫu của Đồng Hương Lâm Diễm Cụ Bà TRẦN ĐỨC Đã từ trần tại Regional Medical Center, San Jose
06 Tháng Mười 2010(Xem: 31412)
Cháu CAROL CHI PHAN Là con của ĐH Phan Kim Lực, cháu của ĐH Phan Kim Phẩm Đột ngột qua đời trong một tai nạn lúc 3:00 am
06 Tháng Mười 2010(Xem: 27615)
“Mẹ còn là còn tất cả. Mẹ đi rồi tất cả cũng đi”