5:19 SA
Thứ Năm
23
Tháng Năm
2024

Phân ưu : Đồng hương Nguyễn Minh Châu

18 Tháng Mười 201012:00 SA(Xem: 28573)

PHÂN ƯU


Hội ái hữu Biên Hòa California nhận được tin buồn


Ông NGUYỄN MINH CHÂU
Pháp danh Quang Bình


Cựu giáo chức Ty Tiểu Học Biên Hòa
Đã mãn phần ngày 01 tháng 10 năm 2010
(nhằm ngày 24 tháng 8 năm Canh Dần
)
Hưởng thọ 75 tuổi.


Là Con, Chồng, Cha, Anh, Cậu, Bác, Ông Nội, Ông Ngoại của các ĐH


Bà Quả Phụ Nguyễn Văn Năm tự Vẻ, nhũ danh Lý Thị Thình (Mẹ)
ĐH Phan Thị Lợi (Vợ)
ĐH: Nguyễn Minh Tuấn (Trưởng Nam) & Vợ: Phan Thị Minh-Trang (Dâu),
Các con: Nguyễn Thị Trang-Thư & Nguyễn Thị Trang-Thùy (Cháu Nội)
ĐH Nguyễn Minh Tấn (Thứ Nam) & Vợ: Nguyễn Thị Kim-Thảo (Dâu)
Đích tôn: Nguyễn Quang Thắng
ĐH: Nguyễn Thị Minh-Thuý (Trưởng Nữ) & Chồng: Phan Văn Cương (Rể)
ĐH: Nguyễn Thị Minh-Tuyết (Thứ Nữ) & Chồng: Phạm Văn Tú (Rể)
Các con: Phạm Thị Tuyết-Trinh & Phạm Nguyễn Minh-Trung (Cháu Nội)
ĐH Nguyễn Thị Thư, Em Gái (Saigon, Việt Nam) & các con & các cháu
ĐH Nguyễn Thị Hiệp, Em Gái (Virginia, Hoa Kỳ) & các con & các cháu
ĐH Nguyễn Thị Thành, Em Gái (Virginia, Hoa Kỳ) & các con & các cháu
ĐH Nguyễn Thị Tài, Em Gái (Sidney, Australia) & chồng & con
ĐH Nguyễn Văn Hoài, Em Trai (California, Hoa Kỳ) & vợ & các con
ĐH Nguyễn Văn Thuận tự Hòa, Em Trai (Biên Hòa)
ĐH Nguyễn Văn Thảo (Virginia, Hoa Kỳ)
ĐH Nguyễn Thị Thanh-Nhàn, Em Gái (Virginia, Hoa Kỳ).
ĐH Phan văn Rành tự Tư Rành, Anh Rể (Biên Hòa)


Linh cửu được quàn tại tư gia
số 28 đường Hoàng Minh Châu
Phường Hòa Bình, Biên Hòa, Đồng Nai.


HỘI ÁI HỮU BIÊN HÒA CALIFORNIA.

Đồng Hương và Thân Hữu khắp Nơi

ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Đến Đại Gia Đình Tang quyến của Quý Đồng Hương.

Nguyện cầu Hương Linh ông Quang Bình Nguyễn Minh Châu sớm siêu thăng nơi cõi Phật.

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
18 Tháng Mười 2010(Xem: 29479)
Nhạc mẫu Đồng hương Nguyễn Đức Tiến Cụ Bà THERESA ĐẶNG NGỌC CỔN
06 Tháng Mười 2010(Xem: 30679)
Phu Quân của Đồng Hương PHAN MỸ THỂ ( K1 NQ) Ông Đống văn Quân Pháp Danh Tuệ Quang Đã tạ thế tại Fairfax Hospital Virginia Hoa Kỳ Ngày 21 tháng 9 năm 2010
06 Tháng Mười 2010(Xem: 30454)
Thân mẫu của Đồng Hương Lâm Diễm Cụ Bà TRẦN ĐỨC Đã từ trần tại Regional Medical Center, San Jose
06 Tháng Mười 2010(Xem: 31445)
Cháu CAROL CHI PHAN Là con của ĐH Phan Kim Lực, cháu của ĐH Phan Kim Phẩm Đột ngột qua đời trong một tai nạn lúc 3:00 am
06 Tháng Mười 2010(Xem: 27616)
“Mẹ còn là còn tất cả. Mẹ đi rồi tất cả cũng đi”