3:43 CH
Thứ Sáu
27
Tháng Giêng
2023

Giá dầu lửa lao dốc và tương lai của Cộng Sản Việt Nam

06 Tháng Mười Hai 20149:58 CH(Xem: 10806)

Giá du la lao dc và  tương lai của Cộng Sản Việt Nam 

“…đi vi Công an và gii lãnh đo trong Quân đi, nếu không có bng lc hu hĩnh đ mua lòng trung thành thì rt nhiu người trong hai lc lượng này s "xem xét" li thái đ đi vi đng cng sn, vì nhng thành phn này không h có lý tưởng gì, h phc v vì quyn li bn thân và gia tc...

 

Người ta nói du m là mt hàng chiến lược, nếu giá du lên xung biên đ ln s nh hưởng đến din mo toàn cu, thay đi cu trúc an ninh khu vc và thế gii. Mt s nhng nhà phân tích chiến lược còn cho rng chính du m đã to nên và gìn gi mt s nn đc tài Trung Đông, Nga và điu này đúng c vi chế đ cng sn Vit Nam.

Thi gian gn đây giá du thô lao dc đã hình thành mt tương quan chiến lược mi giúp mt s quc gia mnh lên và đy mt s quc gia khác vào khng hong. Hãy th đim qua mt vài trường hp :

Vi nước Nga : Xut khu du thô thu v cho Nga mt s tin khng l. Vic giá du thô lao dc khiến nước Nga mt 140t USD mi năm, trước đây s tin này được chế đ đc tài ca Vladimir Putin dùng đ trang tri cho chế đ an sinh xã hi Nga, duy trì và phát trin b máy đàn áp - khng b, đu tư cho công nghip quc phòng giúp Nga có phương tin làm mưa làm gió ti Châu Âu, đe da hòa bình thế gii, tiếp tay cng c các chế đ đc tài khác hình thành mt "liên minh" ca các nhà nước toàn tr bt ho. Giá du thô lao dc, Nga s mt đi mt ngun tài lc khng l mà nn kinh tế Nga không th bù đp, chế đ ca Putin s lâm vào khng hong không li thoát và người dân Nga s rút li s ng h ca mình đã dành cho Putin. S ra đi ca Putin trong nhng năm ti là khó tránh được, vì nước Nga và người dân Nga cn có mt nhà lãnh đo mi đ hòa gii vi M và Phương Tây vi hy vng nhn được đu tư và s hp tác kinh tế ca hai nn dân ch này khôi phc li kinh tế Nga.


Vi Trung Quc : Giá du thô gim giúp Trung Quc tiết kim được mt s tin nhp khu khng l, làm hàng hóa Trung Quc r hơn và tính cnh tranh s mnh hơn na.Qua đó Trung Quc s có thêm ngun lc đ tiếp tc phát trin vi tc đ cao, nn kinh tế ca Trung Quc s có thêm cơ hi đui kp Hoa K, rút ngn khong cách đưa Trung Quc tr thành nn kinh tế s 1 thế gii.

Vi sc mnh kinh tế vũ bão, Trung Quc s có nhiu tin đ đu tư vào quân s, biến quân đi Trung Quc vn đã mnh tr nên đáng s hơn nhiu, gii "diu hâu" và dân tc ch nghĩa Trung Quc s càng hãnh tiến hơn, tham vng thng tr thế gii s "thôi thúc" hơn, to nên nguy cơ phiêu lưu quân s ln hơn.

Tham vng bá ch ca Trung Quc s đy tình hình Bin Đông vào thế đi đu không nhng đi vi các nước trong khu vc mà còn đi vi quyn li ca M-Nht-Úc. Nhưng Vit Nam vn là quc gia b đe da nghiêm trng nht nếu Trung Quc mnh lên, đây là thách thc đi vi nhà cm quyn cng sn Vit Nam vn ch trương "ly đi cc làm trng" gia hai chế đ cng sn !

Chiu hướng giá du lao dc s không th đo ngược trong vòng vài thp niên ti vì s xut hin ca công ngh sn xut du t đá phiến ca Hoa K.


Vi chính quyn cng sn Vit Nam : xut khu mi năm t 15 triu đến 20 triu tn du thô, tương đương vi 120 triu thùng (mi tn du là 7 thùng). Nếu mt đi 50 USD cho mt thùng như hin nay (giá du thô t 115 USD/thùng rơi xung còn 65 USD/thùng) thì Vit Nam s mt 6 t USD mt năm. Nếu giá du tiếp tc rơi xung ngưỡng 40 USD/thùng, như d báo ca các chuyên gia, thì Vit Nam s mt 9 t USD mt năm.

Ngun thuế t kim nghch nhp khu xăng du thành phm cũng mt đi mt na trong s 38%, tc khong 2 t USD na.

Đây là mt s tin khng l dùng đ tr lương cho gung máy cai tr và đàn áp ca chế đ cng sn Vit Nam, mt ngun lc này chế đ cng sn Vit Nam b "mt máu" nghiêm trng. Hãy th phân tích mt s h ly trông thy ca vn đ này.


Mt ngun nhân lc

S tin khng l t xut khu du thô và thuế nhp xăng du đã mang li cho chế đ cng sn Vit Nam ngun lc ln v nhân lc cũng như "uy tín" vì trong s 3 triu đng viên cng sn và gia đình, nếu cng thêm nhng thành phn ăn theo đang phc v chế đ, s người nhn được bng lc t ngun thu du m lên đến vài chc triu người.

Chính quyn cng sn Vit Nam dùng s tin khng l này đ nuôi quân đi, công an, các hi đoàn v tinh ca đng cng sn và lc lương ăn theo đông đo va nói. Trong cái lc lượng ăn theo đó, có đi ngũ thành phn lưu manh bt ho nhn lương t lc lượng công an và an ninh đ đàn áp nhân dân và phong trào đu tranh cho t do dân ch ti Vit Nam.

Nhng cuc biu tình chng Trung Quc xâm lược din ra Sài Gòn, Hà Ni và mt s nơi khác b đàn áp và dp tt t trong trng nước bi lc lượng công an và an ninh ch đo cùng nhng thành phn lưu manh, đu gu được lc lượng này tuyn dng thc hin.

Chính quyn cng sn Vit Nam còn dùng các hi đoàn v tinh, như Đoàn Thanh niên cng sn H chí Minh, đ lp rào chn ngăn chn biu tình, hay như Công viên Lý Thái T - Hà Ni huy đng mt s người đông đo gm nhng thành phnln tui ra nhãy múa trong công viên nhm choáng ch không cho người biu tình yêu nước tp hp.

Chính quyn cng sn Vit Nam còn s dng thành phn bt ho, bnđu gu đ khng b, đánh đp nhng nhà dân ch nhm răn đe, nhiu nhà đu tranh cho dân ch đã b đánh đp tàn nhn, rt nhiu người b trng thương.

Mi đây nht là vic công an thuê côn đ tn công bng gch đá, trng thi vào nhà th Hi Thánh Tin Lành Mennonite tnh Bình Dương hay nhng v tn công vào gia đình các nhà Dân ch như Hunh ngc Tun, Bùi th Minh Hng và trước đây là nhà ông Hoàng Minh Chính, Trn Khi Thanh Thy, v.v.

Nếu không có tin chi tr, chế đ cng sn Vit Nam s không th huy đng nhng lc lượng bt ho này.


Mt "nim tin"

Vi gia đình và thân tc ca 3 triu đng viên cng sn và thành phn ăn theo : Đng Cng sn Vit Nam cũng s b thành phn này xa lánh vì chng còn được li lc bao nhiêu khi gn bó, ng h đng cng sn. Đây là thành phn nòng ct v chính tr, giúp Đng Cng sn Vit Nam phô trương thanh thế vi xã hi và là nn tng ca quyn lc.

Vic phát trin đng viên mi và tr trong thi gian ti s không thc hin được khi đng cng sn mt đi tính "hp dn" vì không có tin đ tr hu hnh cho nhng thành phn này như trước đây.

Nhng Hi đoàn v tinh ca đng cng sn như Hi Ph n, Đoàn Thanh niên, Người cao tui, Cu quân nhân, Hi Nông dân, hi Đng hương các tnh cũng s không còn nhn được tin tài tr cho hot đng nên s dn đến tình trng "ế như ch chiu" trong sinh hot hi và tng bước rt nhanh đi vào tê lit trng rng...

Còn đi vi Công an và gii lãnh đo trong Quân đi, nếu không có bng lc hu hĩnh đ mua lòng trung thành thì rt nhiu người trong hai lc lượng này s "xem xét" li thái đ đi vi đng cng sn, vì nhng thành phn này không h có lý tưởng gì, h phc v vì quyn li bn thân và gia tc. Ít nht là s "nhit tình cng hiến" s gim đi rõ rt !

T trước đến nay chế đ cng sn Vit Nam gi được chiếc ghế quyn lc là nh vào nhng lc lượng này. An nguy ca chế đ trông cy vào h, nhưng chế đ cng sn Vit Nam đang phi chu mt áp lc ln là phi có ngun tin khng l đ nuôi sng cái lc lượng v tinh bo v đng này.

S tin hơn 10 t USD hàng năm t du m được tung vào th trường đ nuôi sng c mt h thng gm đa c, gii trí, hàng tiêu dùng, dch v, an sinh cho nhng phn t thân chế đ v.v.

Mt ngun tin này th trường đa c s khó tránh được sp đ, th trường sn xut và bán l cũng lao đao, qu lương và an sinh dành cho cán b đng viên và bn ăn theo s b khng hong, kéo theo đó là ngun thuế t các doanh nghip cũng gim, dch v đình đn, c nn kinh tế ca chế đ s lâm nguy.

Điu quan trng hơn là nếu không tp hp được lc lượng ăn theo đông đo, không mua được lòng "trung thành" ca đng viên cũng như gia đình h, kh năng bo v đng s tan rã và đng cng sn s phi đơn đc đi mt vi s phn kháng ca người dân.

Theo cm nghim ca tôi t năm 1975 đến năm 1995 đt nước Vit Nam b chìm trong khng hong, đói nghèo. Người dân không có cơm ăn, không có áo mc, không có thuc men, xà phòng tm và kem đánh răng lúc đó là nhng hàng hóa "xa x", c nước như lũ ăn mày trong "Cái Bang" nên lúc đó 90% người dân Vit Nam có ý thc chng chế đ mt cách mãnh lit.


Sau khi Đông Âu và Liên Xô sp đ năm 1989, Đng Cng sn Vit Nam lâm vào khng hong, s đng viên b đng tăng lên bt thường, vic phát trin đng viên mi không thc hin được, nhưng t khi Đng Cng sn Vit Nam thc hin "đi mi" kinh tế và bt li quan h vi Trung Quc sau Hi ngh Thành Đô năm 1990, ri hi nhp thế gii nh Hoa Kỳ b lnh cm vn năm 1993, nên gii quyết được khng hong kinh tế. Bên cnh đó, vi giá du thô tăng vt, chế đ cng sn Vit Nam tr nên giàu có và s người xin vào đng tăng lên, s người ng h chế đ cũng tăng theo vì thành phn ăn theo này đánh hơi thy Đng Cng sn Vit Nam "có tương lai" và có kh năng ban phát li lc cho h.

Nhưng hin nay thi vàng son đó đang chm dt. Mt ngun thu t du m, ngày tàn ca chế đ cng sn Vit Nam có th nhìn thy. Tình hình có th s b đo ngược trong mt hai năm ti.

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
08 Tháng Năm 2018(Xem: 13644)
Nhưng thật là bất ngờ, bất ngờ đến kinh ngạc, khi qua tài liệu đính kèm của tác giả Nguyễn văn Luận, chúng ta được biết kiệt tác của lịch sử này đã được hoàn thành bởi… một người.
13 Tháng Mười Một 2022(Xem: 1332)
Vì nơi này chứa một trong những chất có giá trị nhất trên thế giới , nên nó phải có những đặc điểm nhất định để các tổ chức hoàn toàn tin tưởng vào nó.
19 Tháng Tư 2022(Xem: 3223)
Vì thế, gia đình hòa thuận, bạn bè tốt là một trong những yếu tố quyết định tuổi thọ con người.
21 Tháng Ba 2022(Xem: 3664)
Đây là lý do tại sao người lớn và người cao tuổi luôn bị phát hiện đau tim hoặc tê liệt vào khoảng 5-6 giờ sáng. Trong tình trạng này, họ chết trong giấc ngủ.
19 Tháng Sáu 2021(Xem: 4591)
Xin viết lại bài này với lòng ngưỡng mộ, và biết ơn người phát minh ra "@", giúp Emails phát triển hoàn thiện như hôm nay.
10 Tháng Ba 2021(Xem: 5198)
Vì cuộc đời là những vòng tuần hoàn đáng quý của sinh mệnh, không ai luôn được và cũng không ai luôn mất, nên hãy biết sống để cho đi…
20 Tháng Chín 2020(Xem: 5666)
Vì quyền lợi của Hoa Kỳ và dấu hiệu dịu giọng của Trung Quốc như hiện nay có thể dẫn đến một cuộc thương thảo không?
28 Tháng Sáu 2020(Xem: 6715)
Cổ nhân có câu: "sinh, bệnh, lão, tử". Bốn giai đoạn này không ai có thể tránh khỏi. Chuẩn bị ứng phó với bệnh tật và tuổi già của mình
18 Tháng Tư 2020(Xem: 6344)
Người vào cỡi áo lau son phấn Trả cả vinh hoa lẫn đoạn trường
02 Tháng Sáu 2019(Xem: 9125)
Về đức hạnh, cả đời Ông luôn giữ vững 13 đức tính: ôn hòa, kín tiếng, ngăn nắp, quyết đoán, tiết kiệm, siêng năng, chân thành, công bằng, điều độ, sạch sẽ, tĩnh tại, giản dị, khiêm tốn
27 Tháng Hai 2019(Xem: 8073)
Tôi rất hy vọng những nỗ lực và thành quả của giới trí thức tỵ nạn Việt Nam như bộ Dòng Việt (GS Lê Văn), sách và bài viết về ngữ học, văn phạm, tự điển
16 Tháng Mười Một 2018(Xem: 9994)
Thế giới nín thở theo dõi sách lược của Tổng thống Mỹ Donald Trump + Quốc hội lưỡng viện Mỹ khi đẩy Hồ sơ Duy Ngô Nhĩ để bất ngờ "xé nách" TQ
11 Tháng Mười Một 2018(Xem: 13571)
Tào Tháo chính là một trong những nhà Chính trị – Quân sự kiệt xuất nhất trong lịch sử Trung Hoa.
11 Tháng Mười Một 2018(Xem: 10176)
Không cho người già ăn no bụng và ngon miệng là một điều đáng trách cả về lý lẫn về tình.
04 Tháng Mười 2018(Xem: 8532)
Ngày 2 tháng 4 năm 1972, Đại tướng Fred C. Weyand, Tham mưu trưởng Lục quân Hoa Kỳ và Thiếu tướng Verne L. Bowers, Phụ tá Tham mưu trưởng Lục quân ký thay Tổng thống ân thưởng
09 Tháng Tám 2018(Xem: 8937)
xưng vương xưng bá mà lại coi Mỹ là kẻ thù. Trung Quốc sẽ là mục tiêu số một mà Mỹ đang nhắm tới! Hãy chờ xem điều gì sẽ xảy ra!
21 Tháng Giêng 2018(Xem: 8294)
Hy vọng rằng tinh thần yêu nước của người Việt trong và ngoài nước sẽ được hướng dẫn đúng mục tiêu, thấy rõ chúng ta bị bọn bán nước cai trị
17 Tháng Mười Hai 2017(Xem: 10110)
Giải tội cho những người nầy, có nghĩa là họ có tội phải chết, nhưng giải đi cho xong để Diêm Vương khỏi mất công
29 Tháng Mười Một 2017(Xem: 12429)
Thùng giống nhau, nhưng đựng bên trong những thứ khác nhau thì số mệnh của nó cũng khác nhau.
29 Tháng Mười Một 2017(Xem: 10464)
Cho dù bạn thân thiện và cư xử đúng mực thế nào, bạn sẽ luôn phải đối mặt với những người không ưa mình và tìm cách dìm bạn đến hết mức có thể.
28 Tháng Hai 2017(Xem: 12076)
Trong niềm nhớ thương khôn nguôi về quê nhà của một người Việt Nam ly hương còn nặng tình hoài cổ
06 Tháng Mười Hai 2016(Xem: 8744)
ông sếp tôi ủng hộ tất cả những gì tổng thống đắc cử Trump làm, vì (ông) biết Tổng Thống Trump là người sẵn sàng làm tất cả mọi chuyện, miễn là đạt kết quả
06 Tháng Mười Hai 2016(Xem: 8674)
Biết đâu lịch sử sẽ tái diễn và dân chúng Trung Hoa thoát được nạn độc tài như dân chúng Liên Xô được hưởng cách nay đúng 25 năm.
21 Tháng Mười Một 2016(Xem: 9604)
“chính Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo đất nước vượt qua thời kỳ khó khăn sau chiến tranh,” còn theo đại tá Hà thì “Đảng chỉ còn vai trò kìm hãm xã hội thôi
12 Tháng Mười Một 2016(Xem: 8225)
Sao cũng được, miễn là không cắt cổ đổ máu khi thay đổi chính quyền. Bốn năm hay tám năm rồi cũng qua mau. Tâm bình, thế giới bình.
11 Tháng Mười Một 2016(Xem: 8720)
Sau những thất bại liên tục của đảng Cộng Hòa, tới lượt Dân Chủ phải thoát xác….
12 Tháng Sáu 2016(Xem: 9176)
đây là thiết bị dịch cả 2 chiều, nên nó cực kỳ tiện dụng, xóa bỏ đi mọi rào cản của ngôn ngữ.
12 Tháng Sáu 2016(Xem: 14754)
Con sông Đồng Nai đã đưa ta đến tỉnh Biên Hòa (hòa bình ở biên cương), một trấn đã được sáp nhập vào nước ta năm 1653. Khoảng đất này xưa được gọi là Đông Phố
30 Tháng Năm 2016(Xem: 11260)
Người Mỹ gốc Việt cũng có rất nhiều mà điển hình là ông Bùi Văn Phú hiện là giáo sư tại California sau khi tốt nghiệp UC Berkeley đã tham gia
20 Tháng Năm 2016(Xem: 12220)
Con Cháu chúng ta sẽ không còn cần bằng lái xe nữa và sẽ không bao giờ sở hữu một chiếc xe hơi.
09 Tháng Tư 2016(Xem: 8202)
"Nước Mỹ đã không hiểu được cuộc xung đột kém nghiêm trọng, đã không phô diễn đuợc năng lực tương xứng chống lại nó."
06 Tháng Tư 2016(Xem: 11359)
xin kính cẩn nghiêng mình trước vong linh của những Anh Hùng Liệt Nữ... vô danh, vĩnh biệt với muôn vàn tiếc thương!.
07 Tháng Giêng 2016(Xem: 13232)
25 Tháng Mười Hai 2015(Xem: 11024)
Xem lại những hình ảnh Sài Gòn xưa cũng có thể vừa để hoài niệm, vừa để trân quý một thời đại tốt đẹp mà
06 Tháng Mười Hai 2015(Xem: 8926)
ngót trăm người còn nán lại đến giờ phút chót để tận mắt ngắm nhìn hay tận tay sờ được nhiều giá trị văn hóa chỉ từng nghe nói
07 Tháng Mười Một 2015(Xem: 9662)
Medicare Advantage từ 15 tháng 10 đến 7 tháng 12 là lúc quý vị có medicare cần xem lại chương trình bảo hiểm sức khỏe quý vị đã lựa chọn
31 Tháng Mười 2015(Xem: 9483)
chỉ một nền Cộng hòa Tam quyền phân lập đơn sơ, khiêm tốn vẫn chỉ là “ một viễn tưởng “ ở ngày mai, nghĩ cũng thật là thảm cho Đất nước và Dân tộc!
24 Tháng Mười 2015(Xem: 9393)
Thành Phố Maribyrnong là thành phố đầu tiên trên toàn cỏi Úc Châu đã biểu quyết công nhận Cờ Vàng
18 Tháng Mười 2015(Xem: 12532)
minh hoạ từ bài viết của Vĩnh Long Hồ,
20 Tháng Chín 2015(Xem: 11236)
Các bạn có thể chuyển cho bất cứ ai cũng là điều nên làm, vì may ra có thể giúp những người chưa bệnh sẽ không bệnh.
14 Tháng Chín 2015(Xem: 9583)
Quý vị có biết Tuần lễ Giáo Dục về Medicare với tầm mức quốc gia từ 15 tháng chín - 21 Tháng Chín?
23 Tháng Tám 2015(Xem: 10499)
Vai trò của người Bác Sĩ chỉ chiếm 30% phần còn lại là thuốc men và những quyền lợi rộng rải của các chương trình bảo hiểm cung ứng
16 Tháng Tám 2015(Xem: 11591)
nhưng cuối cùng cũng phải tự lực: “Tự mình thắp đuốc mà đi, tự mình là hòn đảo của chính mình”.
09 Tháng Tám 2015(Xem: 9989)
Đó là hành động khẩn cấp cứu nguy Đất nước trong lúc nầy, trước khi việt gian việt cọng ĐẦU HÀNG, giao Đất nước vào tay tàu khựa!
02 Tháng Tám 2015(Xem: 15907)
được nhiều người hát trong suốt 40 năm qua ở hải ngọai mỗi lần sinh họat cộng đồng là ca khúc “ Cờ Ta Bay Trên Quảng Trị Thân Yêu “
11 Tháng Bảy 2015(Xem: 10938)
Các chuyện này tuy còn xa vời nhưng điều gì cũng có thể xảy ra được. Và thời gian sẽ cho chúng ta câu trả lời rõ ràng nhất!