9:05 CH
Thứ Sáu
1
Tháng Mười Hai
2023

NHỚ CÔNG TRẠNG NGƯỜI ƠN - TRẦN VĂN TRUNG

07 Tháng Giêng 201312:00 SA(Xem: 14582)

 NHỚ CÔNG TRẠNG NGƯỜI ƠN

truongvky-large-content

 Tục ngữ VN thường hay nhắc «Ăn trái nhớ kẻ trồng cây, uống nước nhớ người đào giếng».

 Người Việt Nam, dù ở trong nước hay sống xứ ngoài, hằng ngày đều nói tiếng Việt, viết chữ quốc ngữ, dạy con cháu luân thường đạo lý, chớ nên quên ơn người đã có công giúp mình, chấn hưng nền văn hóa nước nhà, mà hiện nay vẫn còn thọ hưởng: nhà bác học Petrus Trương vĩnh Ký, người đầu tiên phát huy nền văn học, hoàn mỹ chữ quốc ngữ Việt Nam.

I. THÂN THẾ, SỰ NGHIỆP

1. TIỂU SỬ : Ô. Jean Baptiste Trương vĩnh Ký, thường được gọi là Petrus Ký

tự Sĩ Tải, sanh ngày 6-12-1837, mất ngày 1-9-1898, tính đến đầu năm 2013, được gần 115 năm.

 Thân thế, công trình văn hoá, sự nghiệp xã hội chánh trị của Trương tiên sinh từ hơn một thế kỷ nay, đã được các vị giáo sư trí thức, học giả, giới báo chí trong nước và xứ ngoài đề cao, tôn vinh tài đức của nhà thông thái. (Các Giáo Sư Tiến sĩ Nguyễn thanh Liêm, GS Nguyễn vĩnh Thuợng, GS Vũ Ký, GS Dương ngọc Sum, Tiến sĩ Trần văn Đạt v.v...)

 Trong hơn thập niên gần đây, những đặc san của Liên Hội Ái Hữu Petrus Ký Nam Bắc Cali, các hội ái hữu cựu học sinh Liên Trường,Trung học Petrus Ký tại Pháp, và các nước khác trên thế giới đều ca ngợi biên soạn tài liệu sách vở của nhà Bác Học lưu lại.Tuyển Tập «Hiện tượng Trương vĩnh Ký» là quyển sách rất phong phú, súc tích, giá trị, được thực hiện bởi Tiến sĩ Trần văn Đạt và các Ông Lê thành Lân và Phạm hồng Đảnh tại Cali năm 2005, tập trung những bài viết của các vị văn hữu.

 Bài lược khảo này chỉ nhằm thuât lại các sự kiện liên hệ với Trương tiên sinh sau 100 năm quá cố.

 2. GIA ĐÌNH : Gia phả của Trương tiên sinh gồm có :

 Ô.Trương vĩnh Ký Jean Baptiste (6/12/1837 – 01/9/1898)

 Bà Vương thị Thơ (08/6/1841 – 17/7/1907)

 Ông bà sinh được 9 người con : 7 trai, 2 gái. Người con út thứ 9 là Ô. Trương vĩnh Tống Nicolas (11/3/1884 – 21/8/1974) kết hôn với bà Trần thị Lộ Elisa (28/3/1890 –20/4/1967).

 Bà phu nhân Trương vĩnh Tống là ái nữ cựu Đốc phủ Sứ Trần bá Thọ, cháu Tổng Đốc Trần bá Lộc. Khi xưa là Hội Trưởng «Hội Bạn Trẻ Con » Nam VN và hội viên hội Tương Trợ Cựu Chiến binh Pháp-Việt, được cựu Toàn quyền Nam kỳ Decoux ân thưởng bà huy chương «Kim Bôi ».

 Hai ông bà Trương vĩnh Tống Nicolas sanh được 14 người con chánh (11 trai, 3 gái)

Hiện nay, chỉ còn 3 người sanh tiền : bà Suzanne DAVANT (con thứ 13), bà Yvonne VINCENT (con thứ 14) và ông Charles Trương vĩnh Tống (con thứ 15).

 Ngoài 3 người trên, Ô.TVT Nicolas còn có 2 người con khác còn sống là bà Marguerite TVT và Vincent TVT.

 Một đặc điểm đáng lưu ý là trước khi lìa đời, cụ Trương vĩnh Ký đã chọn con trai út là ông Trương vĩnh Tống Nicolas để uỷ quyền thừa kế. Đến 50 tuổi, với đức tính ông Trương vĩnh Ký được vua Đồng Khánh tri ngộ, triệu vô kinh lãnh chức Ngự Điện giảng quan và dạy tiếng Pháp. Nhưng tuổi già sức yếu, lại lâm bịnh nặng, nên mấy tháng sau, ông phải cáo từ vua trở về Nam, vua hết sức mến tiếc, ngự tứ một bài thơ bằng chữ Hán, để khen ngợi đức tính của người quân tử (niên hiệu Đồng Khánh thứ 2).

 Ông Trương vĩnh Tống dịch thành thơ vần quốc ngữ, gồm 234 câu, và được trích như sau : …….

 Đương nay vận nước nhiều nàn

 Vì ta giúp đỡ, lo toan những điều

 Việc kia mối nọ cũng nhiều

 Vừa trong sáu tháng thảy đều đặng an.

 ……

 Sau khi Trương tiên sinh từ trần (01/9/1898), vua Đồng Khánh ban cho ông biệt hiệu «Nam Trung Ẩn Sĩ ». Thương tiếc ông Trương vĩnh Ký, nhà Học giả truyền bá tư tưởng cương thường Khổng Mạnh và khoa học Tây Âu, triều đình trọng dụng, đã phong chức hàm Cơ Mật Viện Tham Tá sung Hàm lâm viện Thị Giảng học sĩ.

 Một giai thoại mà tôi có dịp may được mạn đàm với người con thứ 12 Ô.Trương vĩnh Tống Nicolas là Ô. TVT Henri (24/4/1923 -12/3/2009), Ô. được nghe cha kể lại, là khi còn sanh tiền, cụ Trương vĩnh Ký, ngoài việc sáng tác các tác phẩm dạy ngữ học văn phạm, ngôn ngữ, tự vựng…, còn có biệt tài tính toán để chọn lựa ngày sanh con trai hay gái trước khi bà vợ mang thai. Ông đã tiên đoán với các Thống Đốc, Tỉnh Trưởng Pháp là phu nhơn ông sẽ nhiều trai như ông muốn. Kết quả đúng theo lời đoán và ông luôn thắng cuộc thách đố. Việc này, khi còn trẻ, tôi đã được nghe ông nội tôi dạy là áp dụng quẻ bát quái âm dương hỏi tuổi chồng, tuổi vợ, tháng thọ thai để biết số chẵn (âm) hay lẻ (dương). Xong xếp 3 số theo «quẻ» của bát quái (8 quẻ) là biết ngay trong một phút, có thai trai hay gái, hoặc dự định sanh gái hay trai. Sác xuất cách tính cổ truyền VN này, đa số có phần đúng.

3. CÔNG TRÌNH VĂN HOÁ

 Về việc bảo tồn luân thường đạo lý đông phương, đã được nhiếu nhà văn, sách báo tường thuật.lý tưởng của Trương tiên sinh được minh chứng qua :

a) Câu đối của giáo sư Ưng Thiều viết, để khắc trên hai cột cổng trường Petrus Ký trước năm 1953:

 Khổng Mạnh cương thường tu khắc cốt
Tây, Âu khoa học yếu minh tâm

(Tạm dịch : Tam cương, ngũ thường của đạo Khổng Mạnh nên khắc vào xương cốt, khoa học Âu Tây cần phải ghi tạc vào lòng).

 Thầy Ưng Thiều (1893 -1975 ) là cháu đích tôn của Thi bá Tuy-Lý vương Miên Trinh, con thứ 11 vua Minh Mạng. Ông là thầy học của Vua Duy Tân và là Giáo Sư Hán văn đại học Văn khoa Sàigòn.

b) Sách «Sơ học vấn tân Quốc ngữ Diễn ca» (Répertoire pour les nouveaux étudiants), chép ra quốc ngữ dẫn giải, của cụ P.J.B.Trương vĩnh Ký viết, do ấn quán Saigòn «C. GUILLAND et MARTINON» in, xuất bản năm 1884.

 Sách được trình bày qua ba loại chữ : Hán, Nôm, Pháp, in trên 36 trang. Mỗi trang kết luận bằng bài thơ lục bát văn nôm và dẫn giải.

 Theo lời dẫn của tác giả, dụng ý được tóm tắt như sau : sách «Sơ học vấn tân» nghĩa là « kẻ mới học hỏi bến», là sách An nam làm cho con nít học cũng như bên Tàu Tam-tự-kinh vậy. Sách này tóm cả truyện bên Trung quốc, cả truyện bên nước Nam ta nữa, lại có kể ra phép học, bài thi, khuyên gắng công học cho chuyên.

 «….Học thì chẳng phải là học cho biết viết chữ cho thuộc tiếng nói mà thôi,mà lại phải học nghĩa-lý phép tắc, lễ nghi cang-thường luân lý, là giềng mối mà xử trí trong việc ăn ở trong đời với thiên hạ. Ấy là lịch, ấy là thanh. Nên phải do cựu tùng tân mới là phải : chẳng nên mới chuộng cũ vong mà mang lấy tiếng «yểm cựu nghinh tân». Vì vật hữu bốn mặt, sự hữu thỉ chung, tri sử liên hậu, tắc cận đạo hỉ ». P.J.B. TRƯƠNG VĨNH KÝ

 Theo các tài liệu lược khảo của nhà văn Nguiễn-ngu-Í (di cư vào Bến Gỗ Biên Hoà Nam VN trước 1945) của GS Nguyễn vĩnh Thượng (2002) thì từ tháng 7 năm 1958, Ô.Trương vĩnh Tống Nicolas đã đem tặng viện Khảo Cổ Sàìgòn tất cả những tài liệu và sách vở trong thư viện gia đình của thân phụ ông mà ông còn giữ lại. Rất nhiều bản thảo do chính ông Trương vĩnh Ký chưa in, hiện còn tàng trử tại các thư viện khoa học xã hội Trung ương ở Hà Nội và thư viện KHXH tại Sàigòn (1958), và tại nhà thờ Chợ quán ở Sàìgòn.

 Sau biến cố 1975, theo báo chí Sàigòn kể lại, một số giấy tờ tài liệu của nhà bác học được tìm thấy nơi chợ trời, do nhà buôn bán lẻ, dùng gói hàng cho người mua lặt vặt. Một phần tài liệu khác may mắn được hậu duệ của nhà bác học, là Ô.Trương vĩnh Tống Charles, cháu thứ 15, mang theo sang Pháp và hiện còn lưu giữ riêng.

 Điều may mắn khác là tại thư viện «Maison de l‘Asie» 22 Av Pdt Wilson Paris 16, và Học Viện Cổ Viễn Đông rue de la Pérouse Paris 16, còn lưu giữ sách báo xưa liên hệ đến nhà bác học TVK mà các nhà biên khảo có thể đến tra cứu tại chổ. Tóm lại các sách di cảo đã hoàn thành hay còn dang dở của Trương Tiên sinh sẽ mai một với thời gian vì thời cuộc.

 II. SỰ KIỆN HIỆN TÌNH

 Gần 114 năm sau ngày vị bác học TVK tạ thế (1898 – 2012), mà mộ phần ông được xây lập tại chợ Quán Sàigòn, nóc nhà mồ bị hư hỏng, và cần được tu sửa. Từ 2008, ngôi mộ này vắng lạnh, điêu tàn và lặng lẽ trên mảnh đất ở góc đường Trần hưng Đạo và Trần bình Trọng (quận 5 TPHCM), vẫn được cháu cố vị bác học, hậu duệ của Ô.Trương vĩnh Thạnh Pierre (con thứ 7 của Ô.Trương vĩnh Tống) trông nom canh giữ, sống qua ngày trong căn lều bán bia và «ốc núi luộc» trong khuôn viên phần mộ.

 Những cháu khác của nhà bác học, may mắn được xuất ngoại, hiện sống tại Pháp, và Âu châu. Nhằm mục đích bảo tồn ngôi mộ bậc tiền bối, tác phẩm, di sản của ông nội, ông cố nội và cố ngoại, đã lập tại Paris (Pháp) một hội đoàn trong phạm vi gia đình : hội « Descendants de Petrus Ký».

  1. HỘI DÒNG DÕI PETRUS KÝ.

 Từ 2008, Hội Dòng Dõi Petrus Ký ‘’ DDPK ‘’ ( Association «Descendants de Petrus Ký» là hội duy nhứt được thành lập tại Pháp ngày 20/5/2008, gồm thân quyến hậu duệ Ô. Petrus TVK, quy định bỡi đạo luật Pháp ngày 01-7-1901 và sắc lịnh 06-8-2001 ( công báo Pháp số 2105 -14-6-2008 ).

 Hội được lập nhằm mục đích:
- Tập trung những tác phẩm của nhà bác học VN đa ngữ TK XIX :
- Phổ biến văn chương giúp các giới sinh viên, nhà sưu tầm, giáo sư, sử gia, nhà

 ngữ học v. v..., có ý định khảo cứu hoàn hảo nhà bác học này.
- Bảo tồn quý kính ngôi mộ bậc tiền bối.
- Tiếp nhận các hội đoàn khác cộng tác với hội này.
Thành phần ban quản trị hội DDPK gồm có ;
- Hội trưởng : Ô. Trương vĩnh Tống Gilbert (cháu cố nội)
- Phó hội trưởng : Ô. TRẦN Vincent (cháu nội)

 Ô. DAVANT Clément (cháu cố ngoại)

 - Thủ quỹ : Bà Nguyễn văn Nguyện Agnès (cháu cố)
- Tổng thơ ký : Bà Trương vĩnh Tống Marie Christine (cháu cố nội). 

 

 2. SINH HOẠT HỘI DDPK.

 Mùa hè năm 2010, hội DDPK đã mời các hội ái hữu khác tại Paris và cựu học sinh P.KÝ để hội ngộ lần đầu tiên, trình bày các ngôi mộ vị Bác học tại Chợ Quán và nơi sinh quán tại Cái Mơn. Đầu năm 2012, tình trạng nóc nhà mồ bị hư dột, khuôn viên mộ phần thiếu trùng tu chăm sóc, vì thiếu tài trợ của gia đình, lẫn chánh quyền. Vị trí cuộc đất ngôi mộ nhà bác học duy nhứt từ xưa nay, lại nằm nơi trung tâm khu chỉnh trang đô thành, chung quanh toàn dãy lầu cao, nhà sang trọng. Để tránh dự định cuộc truất hữu mảnh đất, sau sự cảnh cáo, nếu tình trạng hoang tàn mãi mãi duy trì, và bảo tồn ngôi mộ bậc tiền bối một thiểu số hậu duệ ông Petrus Ký thuộc DDPK đã nhờ một công ty Mỹ A-Moc tại Sàigòn, và một kiến trúc sư VN, cựu học sinh Petrus Ký, vẽ họa đồ, thực hiện dự án với phí khoản gần 3.000 euros.

 Ngày 25/2/2012, trong dịp tiệc tân niên Nhâm Thìn do hội ái hữu P.Ký Paris tổ chức, một cựu học sinh P.Ký quen với gia đình nhà bác học, đã giới thiệu hội DDPK với LS Nguyễn văn Hoàng, hội trưởng hội trên, ngỏ ý quyên tiền cứu trợ tu sửa nóc ngôi mộ. Hai mươi chín thực khách, nguyên cựu học sinh P.Ký hay không tại Paris, đã góp tại chỗ ngân khoản 726 euros và giao lại tại chỗ cho hội DDPK. Với sự đóng góp của gia đình hội này, và tồn quỹ của hội, chỉ còn thiếu lối 800 euros để hoàn tất công tác tu sửa trước mùa mưa đầu tháng 3 dương lịch 2012.

 Một chiến dịch khác đã được phát động từ Paris qua liên lạc viên của hội DDPK từ đầu tháng 7/2012, đến 2 hội ái hữu P.Ký Nam, Bắc Cali và quý vị cựu học sinh LPK, để kêu gọi lòng hảo tâm quyên góp khoản 800 euros còn thiếu hụt.

 Nhận được tin cứu trợ qua «mạng», ban chấp hành hội AHBH Cali, hai hội AHPK Nam, Bắc Cali vội phổ biến rộng đến hội viên và các cựu học sinh LPK.

 Kết quả sau một tháng vận động (đầu tháng 8/ 2012) qua các vị đại diện các hội trên, các nhà mạnh thường quân đã quyên góp được 1.100 US (lối 800 Euros) vừa đúng số tiền còn thiếu, để đủ 3.000 Euros. Danh sách các ân nhân được kể như sau, do đại diện báo : hội AHPK/ BC= 200$, hội AHPK/NC = 250$.

Các ông : Paul Van, Bs Trần văn Thuần, Nguyễn qui Định, Tôn Trường Vũ, GS Nguyễn thanh Liêm, GS Nguyễn văn Sâm, GS Đào kim Phụng, TS Mai thanh Truyết, Vechai van Nguyen.

 Đại diện quyên góp cứu trợ tại Mỹ là Ô. Lâm Mỹ Hoàng Anh, hội trưởng hội AHPK /NC đã chuyển số tiền trên cho thủ quỹ hội DDPK Paris, ngày 25-7-12. Hội này đã nhận tiền, và chuyển về Sàigòn (VN), cùng với sự ủng hộ cựu học sinh PK tại Pháp, Ô. Trương thế Hảo. Việc tu sửa mộ phần đã hoàn tất.

 

 Sau khi cảm tạ các ân nhơn tại Pháp (25/2/12) trên mạng, hội DDPK đã tỏ lời cám ơn quý hội ái hữu PK tại Mỹ, các vị mạnh thường quân với sự vận động nhiệt tình của quý ông : Lâm Mỹ Hoàng Anh (Nam Cali), Trần văn Nam (Bắc Cali) TS Nguyễn thanh Liêm, Trần việt Hải và tất cả quý vị khác, để nhờ các đại diện chuyển lại lời cảm tạ.

 Kết luận, nhờ tinh thần nhớ cội nguồn, và người ơn bác học Trương vĩnh Ký đã quá cố gần 114 năm, quý vị cựu học sinh Petrus Ký và thân hữu đã bảo tồn quý kính ngôi mộ bậc tiền bối, Trương tiên sinh, để tránh truất hữu, cải táng.

 Xưa, Nguyễn Du, tác giả truyện Kiều văn nôm, đã tỏ bày cảm tưởng :
Bất tri tam bách dư niên hậu
Thiên hạ hà nhân khấp Tố-Như

 Tạm dịch : Ba trăm năm nữa trong thiên hạ
Chẳng biết còn ai khóc Tố-Như

 Nay đối với Trương vĩnh Ký Tiên sinh, xin thay hai câu thơ khác :
Hơn trăm năm cũ, sau tạ thế
Vẫn còn người tưởng nhớ ngài Trương

 Cảm tưởng về lòng hảo tâm và sự kiện hiếm có này, được gói ghém qua các vần thơ mộc mạc sau : 
TRƯƠNG TIÊN SINH
Văn hóa cương thường, trọng suốt đời
Văn hào thế giới, danh rạng ngời
Trăm năm tạ thế, người còn nhớ
Tài đức vẹn toàn, bậc tuyệt vời,
Hồn người chín suối được thảnh thơi,
Bình sanh lo lắng đã trút vơi,
Mặc lời phê phán công với tội
Đừng quên ơn nghĩa hỡi ai ơi !

 PARIS 20 -12- 2012
TRẦN VĂN TRUNG
Cựu học sinh Petrus Ký

 

 


 

 

 

 

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
19 Tháng Mười 2015(Xem: 180228)
Quan trọng là luôn được sự yểm trợ và thương mến của quý Niên Trưởng, quý Huynh Trưởng và các hội đoàn người Việt hải ngoại
04 Tháng Mười 2023(Xem: 546)
Thôi .. giờ bên nhau đã hết. Bầu trời vần vũ kêu mưa. Tạm biệt mầy..Hẹn ngày tái ngộ ...gần thôi.
05 Tháng Bảy 2023(Xem: 1030)
Throughout the day, we danced and sang songs that transported us back to those high school days
30 Tháng Sáu 2023(Xem: 1628)
Tôi cũng sẽ kể lại cho con tôi là tôi đã từng sống trong một nước Việt Nam Cộng Hòa văn minh và nhân bản như thế
14 Tháng Năm 2023(Xem: 1350)
chuyện của má tui. Những chuyện bình thường, lặt vặt mà sao với tui nó quý quá chừng
13 Tháng Năm 2023(Xem: 1145)
Lau xong nhìn rõ mình trong đó Thấy lại Mẹ hiền trong phút giây!
03 Tháng Năm 2023(Xem: 1072)
Cầu nguyện linh hồn anh An Bình nơi nước Chúa Nguyện ơn trên cho chị đủ sức mạnh để vượt qua tất cả
03 Tháng Năm 2023(Xem: 975)
Đàn bà chúng tôi luôn luôn là nạn nhân trong cuộc chiến. Người đàn ông không thế nào hiểu được sự kiên trì chịu đựng của phụ nữ
03 Tháng Năm 2023(Xem: 961)
Nếu người dân miền Nam hiểu biết về cộng sản Bắc Việt như người dân Ukraine hiểu biết về cộng sản Nga, lịch sử Việt Nam ngày nay (có thể) đã khác
12 Tháng Ba 2023(Xem: 1291)
Bởi vì họ đang vùng lên không phải chỉ cho phụ nữ mà vì sự tự do và công bình cho đất nước họ trên thế giới này.
19 Tháng Mười Hai 2022(Xem: 1821)
Anh và những êm ái của tình yêu, dù cho tôi đã đáp lại một cách tệ hại thì cũng là mối tình rất đẹp.
02 Tháng Mười Một 2022(Xem: 2205)
Anh nằm xuống ở một nghĩa trang buồn, xa xôi. Chỉ có loài chim thôi !! Hôm nay, ngày 2/11. Ngày lễ các linh hồn. Tôi cầu xin linh hồn anh được hưởng nhan Chúa Trời ! Đời Đời !
14 Tháng Chín 2022(Xem: 2496)
Nhân ngày sinh nhật, chúc Hạnh thật nhiều sức khỏe và hoạt động hăng say. Cám ơn Dậu và các cháu lúc nào cũng ủng hộ và tạo điều kiện cho Hạnh đến với các sinh hoạt của Biên Hòa.
14 Tháng Tám 2022(Xem: 2463)
Cuối cùng rồi mọi ve vuốt, mọi khuynh loát đều chịu thua, đều lùi bước trước sự nhã nhặn khuớc từ,
04 Tháng Bảy 2022(Xem: 2159)
Khi ta đi, đất bỗng hoá tâm hồn. Xin cảm ơn Nebraska, quê hương thứ hai yêu dấu
10 Tháng Sáu 2022(Xem: 2732)
đã từng vui, đã từng buồn rồi mỗi người đôi ngả. Năm tháng đã qua ấy, tôi gọi tên là thanh xuân.
30 Tháng Năm 2022(Xem: 3123)
âm ỷ thốn vào đời sống, dai dẳng đeo theo mỗi khi trở mùa / viên đạn mang nỗi đau mất quê hương mất nguồn cội.
23 Tháng Tư 2022(Xem: 3349)
Và thấy ai đó đang khóc thầm nhớ tiếc những ngày vàng son, những ngày con người dù đau khổ, chết chóc những vẫn còn biết tử tế với nhau
03 Tháng Ba 2022(Xem: 3844)
tôi nghĩ, không tránh khỏi những thiếu sót, hoặc sai lệch. Nhưng đã đọc, mà không viết, cứ để ứ hự ở trong lòng thì quả thật, có lỗi với Nguyễn Tất Nhiên thi sĩ.
14 Tháng Hai 2022(Xem: 3585)
Nam không trách gì anh ta, cũng vì quá thương em gái, nếu như em gái của Nam gặp trường hợp này thì chắc Nam cũng sẽ làm như vậy.
09 Tháng Hai 2022(Xem: 3564)
Gửi đến Biên Hòa quê hương lời Chúc Mừng Năm Mới. Chúc các bà chị dâu vượt bao bệnh tật để vui cùng con cháu.
01 Tháng Hai 2022(Xem: 3390)
Cuộc sống thanh nhàn ta tận hưởng Nhâm Dần dịch bệnh cũng lui binh
27 Tháng Mười Một 2021(Xem: 4313)
Cám ơn Thầy Cô bạn bè đồng trường đồng lớp. Cám ơn những người bạn ở khắp thế giới đã chia sẻ vui buồn và trao đổi văn thơ.
13 Tháng Mười Một 2021(Xem: 4071)
Bốn năm anh đã nằm xuống, 4 năm tôi để anh tại chùa nghe kinh. Bây giờ tôi phải để anh nhẹ nhàng thân xác.
08 Tháng Mười Một 2021(Xem: 4047)
Thương quá ai ơi tôi không đủ chữ Giảng nghĩa dùm tôi cái chữ ân tình!
29 Tháng Tám 2021(Xem: 4945)
Hỡi các bạn đang còn sống, đừng bao giờ nghĩ mình có thể sống chung với bệnh dịch khi ta chưa có thể khắc chế được nó!
25 Tháng Bảy 2021(Xem: 5102)
Mong một ngày gần nhất mọi chiến sĩ chống giặc được về nhà. Người người sẽ trở lại với saigon còn tôi được về thăm quê hương
19 Tháng Bảy 2021(Xem: 5156)
lòng tôi rộn ràng vui như ngày tựu trường năm cũ, sắp được gặp lại các người thân yêu....
18 Tháng Bảy 2021(Xem: 4918)
Hôm nay nghe Mạnh đứng ra làm lại chiếc nhẫn khoá 25. Có lẽ là người sung sướng và hạnh phúc nhất là chính mình.
18 Tháng Bảy 2021(Xem: 4214)
Người yêu ấy có phải là tôi không? Chỉ có anh trả lời được. Tiếc thay anh đã chết không thể trả lời.
18 Tháng Bảy 2021(Xem: 4204)
tôi phân vân quá, vì bạn tôi hôm qua gọi điện cho tôi nói "Mày có phước lắm, được ở gần chùa."
18 Tháng Bảy 2021(Xem: 4187)
Các bạn Muối men cho đời ơi! Các bạn đã thực hành lời Chúa thật dễ dàng và đẹp đẽ! Tôi xin thay mặt cho những người nhận quà hôm nay Cám ơn các bạn!.
03 Tháng Bảy 2021(Xem: 4382)
vì đã chịu lấy tôi, một người thua cuộc mất hết tất cả để rồi phải khổ, trong khi bao nhiêu người khác muốn cung phụng em.
20 Tháng Sáu 2021(Xem: 4866)
Chiếu đời mâm cỗ vinh nhục có phúc có phần, thời trẻ trai hay khi trai chẳng còn trẻ thì cũng thế thôi
29 Tháng Năm 2021(Xem: 4495)
“Ngày của Cha” sắp đến nơi rồi. Các bác trai hãy cùng tôi “nối vòng tay nhỏ” và làm ngày này là một ngày thiêng liêng không thua kém gì ngày “Mother’s Day.”
09 Tháng Năm 2021(Xem: 5388)
Tháng năm xin gửi đến các bà mẹ trẻ, mẹ già lời cầu chúc sức khỏe bình an hạnh phúc. Chúc các bà Mẹ nhận được thật nhiều lời chúc lành từ con cái.
27 Tháng Tư 2021(Xem: 5364)
Niềm tin sự thật sẽ không bị vùi lấp. Niềm tin cái xấu sẽ bị đào thải: Nước nâng thuyền, nước cũng có thể lật thuyền.
26 Tháng Tư 2021(Xem: 5852)
hay sương thành lệ tra vào mắt mờ khuất trong em mọi nẻo về.
17 Tháng Tư 2021(Xem: 4420)
ánh trăng năm ấy đã lấy đi biết bao nhiêu linh hồn chưa đến tuổi phải từ bỏ thế gian...! trăng tròn 26-4-1975 ánh trăng buồn muôn thuở.
14 Tháng Tư 2021(Xem: 4868)
Facebook là bạn, nhưng tôi yêu những người bạn thật của tôi hơn. Họ đang chia sẻ với tôi những tâm tư tình cảm vui buồn rất thật của họ.
28 Tháng Hai 2021(Xem: 6060)
rong cơn bão tuyết khốn khó cho việc đi lại, thực phẩm khan hiếm, nhưng có “những tấm lòng vàng”
19 Tháng Hai 2021(Xem: 5270)
Sức khoẻ quý thật, nhưng quý nhất, trên cả sức khoẻ, là cái nhìn thấu suốt cuộc đời, sinh lão bệnh tử, để chấp nhận dễ dàng một khi sức khoẻ mất đi.
13 Tháng Hai 2021(Xem: 6229)
Làm hết sức mình, kiểm điểm lại những gì mình đã hành động để sửa sai. Như con trâu lặng lẽ nằm nhai lại cỏ.
12 Tháng Hai 2021(Xem: 6606)
để thấy mình vẫn còn loanh quanh đâu đó một nơi rất gần, tôi nghe thấy mình đang chạm trần vào mùi hương của tết.
12 Tháng Hai 2021(Xem: 5762)
Thời gian không là gì cả! Nếu không thể chạm được tay vào quá khứ, thì ta cũng còn đây ký ức để quay về
30 Tháng Giêng 2021(Xem: 5482)
“Công dưỡng dục suốt một đời lận đận Nghĩa sinh thành vương vấn cả trăm năm”
29 Tháng Giêng 2021(Xem: 6026)
Trời ơi trong 3 tháng mùa Đông, ngay cả cái lưng im lặng, cái dáng rất buồn đó
17 Tháng Giêng 2021(Xem: 4875)
nhưng trái tim tôi vẫn yêu nơi này: Làng quê Bình Sơn nghèo nàn, phố quận Long Thành thân thiết và ngôi trường Trung Học một thời mới lớn
17 Tháng Giêng 2021(Xem: 4798)
Thư này là lá thư thứ 49 nhưng lại là lá thư đầu tiên của năm 2021. Đáng lẽ là một thư vui, lạc quan, tràn đầy hy vọng và niềm tin. Nhưng thư này không được như thế! Xin đổi ngược hai chữ Người và Cảnh trong câu thơ của Cụ Nguyễn Du để bày tỏ: “Cảnh buồn Người có vui đâu bao giờ…”. Mong Các Bạn Mình thứ lỗi.